Rozhodčí se setkali na Strahově

Pískáme společně – tak zněl podtitulek k 1. setkání rozhodčích, akce konané v areálu spartakiádního stadionu na Strahově 8. 6. 2019. O akci byl velký zájem, zúčastnilo se jí více jak 70 rozhodčích z celé republiky. Dopolední blok vyplnilo vystoupení IA Pavla Votruby, který poutavou formou přiblížil situace z mezinárodních akcí, kde rozhodoval a řešil různé vzniklé situace.

Po obědě byla přednáška IA Ládi Palovského k pravidlům. Využíval k tomu i natočené ukázky, které byly vysílány v rámci pořadu „V šachu“ před necelými 10 lety. Filmové ukázky včetně dalšího podrobného výkladu lektora všichni ocenili, lektor sklidil zasloužený aplaus.

Následné vystoupení předsedkyně KR, Jiřinky Prokopové, bylo věnováno koncepci rozvoje komise, zmínila mimo jiné nový systém v nasazování rozhodčích k jednotlivým zápasům do ligy, směry při školení rozhodčích všech stupňů i obnově kvalifikace. Největší zájem diskutujících vyvolaly návrhy zaměřené na boj s podváděním vycházející z Jiřinčiny závěrečné práce z kurzu sportovní diplomacie.

Program uzavřelo vystoupení IA Jardy Benáka zaměřené na shrnutí kárných rozhodnutí KR ŠSČR a doporučení, jak se daným problémům vyhnout.

Od 18. hodiny navázalo setkání KR ŠSČR s předsedy krajských komisí rozhodčích. Prezentace zamýšlených změn Statutu rozhodčích ŠSČR a dalších námětů pro spolupráci mezi republikové komise s krajskými komisemi se zúčastnily i přibližně dvě desítky účastníků konference.

Dle ohlasu z pléna, kdy několikrát zazněl potlesk na otevřené scéně, se akce všem účastníkům líbila, všichni ocenili i zajištěné bohaté občerstvení, kdy nezúčastněný pozorovatel se mohl domnívat, že je na rautu.

Jiří Krejnický