Radek Hanuš byl stoprocentní!

Radek Hanuš byl stoprocentní! Ale v databázi svazu ho nenajdete a nemá ani elo, přesto byla jeho prezentace na Semináři v Koutech nad Desnou pro trenéry druhých tříd nesmírně poutavá a na profesně nesmírně vysoké úrovni. Zaměřením na výchovu, spolupráci trenér-svěřenec a s důrazem podat co nejvyšší výkon.

Např. výkon hráče je obrazem práce trenéra! Ten musí mít plán, odborné předpoklady a vztahovou inteligenci musí neustále rozvíjet. Každý trénink vyžaduje trpělivost. Mezi trenérem musí být vzájemná sympatie, kterou trenér nesmí ohrozit! Trenér se musí vcítit do potřeb hráče a ptát se „Co potřebuješ?“.

To vše s cílem podat co největší výkon.

Trenér si musí být vědom, že výsledkem mezilidské komunikace je pověst, komunikace činem je nejdůležitější! Do tréninku  je třeba zařadit vtip, zajímavost a tím upoutat.

A tři komunikační zákony:

  1. Nelze nekomunikovat
  2. Nelze nejednat! Navštívit talenty doma a tak pochopit z jakého prostředí přichází.
  3. Nelze neovlivňovat

Toto je jen velmi stručný obsah přednášky Radka Hanuše, certifikovaného trenéra ČOV.

A. Ambrož, TK ŠSČR