Projekt podpory kroužků je vyhodnocen

Komise mládeže vyhodnotila Projekt podpory kroužků 2018. Podmínky projektu splnilo 2 789 hráčů ze  160 oddílů. Předpokládaná částka pro 1. úroveň je 7 472 Kč, pro 2. úroveň 14 943 Kč a pro 3. úroveň 22 415 Kč.

Do 15. 11. 2018 budou řešeny případné sporné případy. 15. 11. 2018 bude zveřejněn finální seznam klubů a výše jejich dotace. Dotace je určena na úhradu odměn trenérům šachových kroužků klubů. Vyplacena bude na základě faktury vystavené Šachovému svazu ČR.

Ing. Zdeněk Fiala, předseda Komise mládeže ŠSČR

Přehled ŠSČR