Projekt podpory kroužků je vyhodnocen

AKTUALIZOVÁNO 16. 11. 2020

Komise mládeže ŠSČR vyhodnotila Projekt podpory kroužků 2020. Podmínky projektu splnilo 2 670 hráčů ze 148 oddílů. Částka pro 1. úroveň je 7 645 Kč, pro 2. úroveň 15 290 Kč a pro 3. úroveň 22 934 Kč.

Dotace je určena na úhradu odměn trenérům šachových kroužků klubů. Vyplacena bude na základě faktury vystavené Šachovému svazu ČR. KM ŠSČR rozhodla, že oddíly, které zaslaly přehled POK po termínu, obdrží alespoň literaturu v objemu odpovídajícím počtu hráčů.

Proveďte kontrolu, zdali Váš oddíl byl do projektu zařazen. V případě chyb pište krajskému koordinátorovi a v kopii na podporakrouzku@chess.cz.

V odkazech níže naleznete vzorovou fakturu a přehledy oddílů a kroužků, které zkontrolovali a zaslali zástupci krajů. Do 30. 11. 2020 musí oddíly zaslat fakturu na schválenou dotaci mailem na adresu venuse.souralova@chess.cz a v kopii na podporakrouzku@chess.cz . Doba splatnosti faktur je 14 dnů. Faktury zaslané po termínu nemusí být proplaceny.

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR

Vzorová faktura
Přehled