Projekt ČUS Sportuj s námi se uskuteční také v roce 2021 – poslední přihlášky do 8. listopadu

Pro organizátory šachových turnajů – možnost prezentace skrz kalendář Sportuj s námi a také možná podpora ČUS v podobě příspěvku pořadatelům.

Projekt ČUS Sportuj s námi i přes současné těžké období bude pokračovat také v roce 2021. Cíl tohoto sportovního projektu zůstává stejný – aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zhruba pěti set akcí zařazených do termínového kalendáře tohoto projektu dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku – https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/.

Přihlášení do projektu pro rok 2021 bylo zahájeno 7. října a skončí 8. listopadu 2020.

Před sestavením finálního kalendáře budou všechny obdržené přihlášky – na základě členění podle okresů – zaslány na příslušné okresní sdružení ČUS k doporučení, případně k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně Česká unie sportu ve spolupráci a podle zájmu partnerů i podporovatelů projektu sestaví konečnou podobu kalendáře akcí na rok 2021.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky. 1) organizátor musí být členským subjektem ČUS; 2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti; 3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné); 4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež; 5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu; 6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné; 7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci; 8) termín konání akcí je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje Výkonný výbor ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

Autor: Management sportu a SCS – ČUS