Přihlášky na Evropský klubový pohár

Od 9. do 17. listopadu proběhne v Černé Hoře tradiční Evropský klubový pohár.

Veškeré informace najdete na oficiálních stránkách ECU: zde

Během července je potřeba nahlásit pořadatelům, kolik týmů se za Českou republiku zúčastní. Prosíme všechny týmy, které mají o start zájem, aby do 15. 7. informovali sekretariát ŠSČR na adrese sekretariat@chess.cz.

Zájem o účast projevil tým Unichess, očekává se také start Nového Boru.