Přerušení šachových soutěží

Aktualizace 31. 1. 2021:

STK ŠSČR jako řídící orgán ligových soutěží družstev dospělých rozhodla, že:
1)
Právo přihlásit družstvo do Extraligy, 1. lig a 2. lig soutěžního ročníku 2021/2022 mají oddíly tak, jak je měly na základě výsledků soutěžního ročníku 2019/2020. Kompletní text zde.
2)
Ani z řádně odehraného KP 2020/2021 nebude právo postupu do 2. ligy 2021/2022. Kompletní text zde.

Důsledkem rozhodnutí VV ŠSČR o nedohrávání soutěží ročníku 2020/2021 je ztráta návaznosti soutěží KŠS, ta je řešena v bodě 1) – de facto se vracíme před přihlášky do nedohraného ročníku 2020/2021.

Finanční podmínky pro účast ligových družstev v sezoně 2021/22

Startovné:
Oprávněným účastníkům, kteří již uhradili startovné v soutěžním ročníku 2020/21, se toto startovné započítá a startují v soutěži bez povinnosti uhradit nový poplatek.
Poplatek LOK:
Oprávněným účastníkům, kteří již uhradili poplatek v soutěžním ročníku 2020/21, se tento poplatek započítá a startují v soutěži bez povinnosti uhradit nový poplatek.
Poplatek za rating FIDE:
Oprávněným účastníkům, kteří již uhradili poplatek v soutěžním ročníku 2020/21 a soutěž nebyla zahájena, se tento poplatek započítá a startují v soutěži bez povinnosti uhradit nový poplatek.
Oprávnění účastníci v soutěžích, ve kterých již bylo odehráno alespoň jedno kolo a to již bylo započteno na listinu FIDE, budou hradit nový poplatek. Jeho výše je 400 Kč.
Poplatek za registraci cizince:
Cizincům, registrovaným pro konkrétní soutěž v soutěžním ročníku 2020/21, kteří budou na soupisce stejného družstva i pro soutěžní ročník 2021/22, bude registrační poplatek započítán a nebudou jej hradit znovu.

Informace pro soutěže družstev, které jsou řízené krajskými šachovými svazy

Krajským šachovým svazům, které uhradily Šachovému svazu České republiky poplatky za zápočet mistrovských soutěží družstev za zápočet soutěží na LOK a listinu FIDE za soutěžní ročník 2020/21, budou tyto poplatky započteny beze zbytku u nezahájených soutěží. U soutěží, které jsou ratingovány na listině FIDE, byly zahájeny a nejméně jedno kolo bylo již na listině FIDE započteno, budou hradit poplatky FIDE v soutěžním ročníku 2021/22 znovu.

Poplatek za registraci cizince hrazený Šachovému svazu ČR:
Cizincům, registrovaným pro konkrétní soutěž v soutěžním ročníku 2020/21, kteří budou na soupisce stejného družstva i pro soutěžní ročník 2021/22, bude registrační poplatek započítán a nebudou jej hradit znovu.
Poplatek za registraci cizince hrazený Krajskému šachovému svazu:
K rozhodnutí o této úhradě, která byla provedena ve prospěch příslušného Krajského šachového svazu, je kompetentní tento KŠS.

Pozn: FIDE fakturuje poplatky za ratingování soutěží družstev již po započtení prvního kola.

____

Aktualizace 17. 1. 2021:

V sobotu 16. ledna proběhla schůzka se zástupci krajských šachových svazů, za účasti všech 14 krajů. Na jejím základě VV ŠSČR rozhodl, že soutěže družstev dospělých řízené ŠSČR (Extraliga, 1. ligy a 2. ligy) se v soutěžním ročníku 2020/2021 nebudou dohrávat.

VV ŠSČR společně s odbornými komisemi ŠSČR do konce ledna upřesní detaily, co rozhodnutí přesně znamená pro organizaci příštího ročníku soutěží (práva účasti, poplatky atd.). Bude také připraven náhradní program pro týmy, které hrát chtějí, jako náhrada nedohraného ročníku. Soutěže družstev mládeže zatím dohrát chceme, během jarních měsíců, v závislosti na dalším vývoji situace.

____

Aktualizace 12. 1. 2021:

Další zápasy soutěží družstev jsou bohužel odloženy na neurčito:

– 6. kolo 1. lig z 17. ledna 2021

– 9. a 10. kolo extraligy z 23. – 24. ledna 2021

– mládežnické ligy z 16. ledna 2021

Situace ohledně soutěží bude tématem schůze VV ŠSČR ve středu 13. ledna 2021 i online jednání se zástupci krajských šachových svazů v sobotu 16. ledna 2021, o případných závěrech Vás samozřejmě budeme informovat.

____

Aktualizace 4. 1. 2021:

Vzhledem k tomu, že situace s probíhající epidemií je stále špatná a není možné hrát ligové soutěže družstev, odkládáme na neurčito:

– 7. a 8. kolo extraligy z 9. – 10. ledna 2021

– 5. kolo 2. lig z 10. ledna 2021

U extraligy je tak odložena více než polovina termínů. Kvůli řešení termínového kalendáře (zda se vůbec letošní soutěže uskuteční a jaký může být případně náhradní program) proběhne v sobotu 16. ledna 2021 schůzka s předsedy krajských šachových svazů.

____

Aktualizace 8. 12. 2020:

Vládní nařízení si bohužel stále odporují, jak popisuje ve svém textu právník České unie sportu zde. Podle výkladu Národní sportovní agentury může být ve vnitřních sportovištích max. 10 lidí, což znemožňuje pořádání utkání kolektivních sportů, tedy včetně šachových lig. Přestože jsou v současné chvíli otevřené restaurace, kde může být lidí daleko více. Jsme nuceni odložit na neurčito:

– termíny soutěží družstev mládeže z 12. 12. 2020
– 5. kolo 1. lig z 13. 12. 2020

Naplánované turnaje mládeže řeší primárně jejich pořadatelé, aktuální informace budeme vždy publikovat i na našich stránkách. Vzhledem k tomu, že výše uvedené termíny byly posledními naplánovanými soutěžemi družstev v tomto roce, rádi bychom všem šachistům popřáli klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví!

V novém roce se snad v lepší situaci uvidíme za šachovnicí. Ohledně lednových termínů ligových zápasů Vás budeme včas informovat – včetně možného náhradního termínu v neděli 3. ledna pro 2. kolo 1. ligy podle zápisu ze schůze STK (viz níže).

____

Aktualizace 1. 12. 2020:

Ani přes opakované sliby ministra zdravotnictví bohužel zatím nejsou známy jasné podmínky, za kterých by bylo možné obnovit sportovní
soutěže, a tedy také šachové ligy družstev. Proto se STK ŠSČR rozhodla odložit na neurčito 4. kolo 2. lig z 6. 12.

Soutěže o dalším víkendu 12. – 13. 12. (5. kolo 1. lig a mládežnické soutěže) jsou prozatím v plánu, podle STK i při případné povinnosti roušek. Jakmile budou podmínky obnovení sportovních soutěží známy, budeme Vás informovat, nejpozději v úterý 8. 12.

Podrobné informace ohledně mládežnických mistrovství, naplánovaných na prosinec, najdete v samostatném článku zde.

____

Aktualizace 23. 11. 2020:

V sobotu 21. 11. proběhla online schůze STK ŠSČR, tedy řídícího orgánu ligových soutěží družstev. Zápis ze schůze najdete zde. Stručné shrnutí:

– 4. kolo 1. lig z 29. 11. je odloženo na neurčito

– Je reálná šance, že by se mohla hrát prosincová kola soutěží družstev, počínaje 4. kolem 2. lig v neděli 6. 12., které by se hrálo podle původního rozpisu a rozlosování. Samozřejmě ale záleží na dalším vývoji situace. Případné odložení tohoto kola bychom publikovali nejpozději 1. 12.

– Jsou navrženy některé náhradní termíny soutěží a obecný postup, jak situaci řešit, až bude možné hrát.

– Pokud si družstva vzájemně dohodnou jiný termín sehrání odloženého utkání, je to možné, následný postup najdete v přiloženém zápise.

Přejeme hodně zdraví a těšíme se na setkání za šachovnicí!

____

Aktualizace 16. 11. 2020:

K níže uvedeným soutěžím přidáváme další dvě odložené:

– 3. kolo 2. lig z 22. 11.

– MČR do 8 let z 28. – 29. 11. Organizátoři pro toto MČR plánují náhradní prosincový termín 19. – 20. 12. 2020, info zde.

Podle mechanismu opatření PES, který v pátek 13. 11. zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví (zde), bude možné ligové soutěže družstev hrát, pokud se stupeň opatření v ČR sníží na číslo 3. Kdy to nastane, je prozatím nejasné. Další aktualizaci tohoto článku připravujeme na pondělí 23. 11.

____

Aktualizace 10. 11. 2020:

Níže uvedená možnost k restartu profesionálních soutěží je skutečně spojená s testováním hráčů, což naše extraligové oddíly většinově odmítly. Na dnešní online pracovní schůzce VV ŠSČR byla odložena ještě následující ligová kola:

– 3. kolo 1. lig z 15. 11.

– 5. a 6. kolo Extraligy z 21. – 22. 11.

Další aktualizaci tohoto článku připravujeme na pondělí 16. 11. KM ŠSČR hledá náhradní termíny pro odložené mistrovské akce mládeže v průběhu prosince 2020 nebo ledna 2021. Případný náhradní termín bude oznámen s předstihem alespoň 3 týdnů. Přejeme všem šachistům hodně zdraví!

____

Aktualizace 3. 11. 2020:

Vláda ČR v pátek 30. 10. rozhodla o prodloužení nouzového stavu a s ním souvisejících opatření do 20. listopadu (zde), nicméně, v pondělí 2. 11. naopak schválila výjimku pro profesionální sport. Přesné podmínky, za kterých se mohou soutěže rozběhnout, ovšem stále nejsou známy a s nejvyšší pravděpodobností budou zahrnovat plošné testování hráčů, jehož realizaci si lze v šachovém prostředí jen těžko představit.

V této nešťastné situaci jsme se rozhodli odložit zápasy soutěží družstev, které se měly konat o nejbližším víkendu, a zároveň odložit větší mládežnické listopadové turnaje. Možnost jejich realizace je bohužel nejistá a zbývá na ni již málo času. Čili, kromě dříve uvedených akcí jsou odloženy na neurčito ještě:

– 3. a 4. kolo extraligy z 7. a 8. 11.

– 2. kolo 2. lig z 8. 11.

– MČ do 8 a 10 let z 13. – 17. 11.

– MČR juniorek a dorostenek a polofinále MČR juniorů a dorostenců z 14. – 21. 11.

O osudu 3. kola 1. lig, které je v plánu na 15. 11., a dalších termínech 2. lig a extraligy 21. – 22. 11. budeme ještě jednat. Následně Vás o dalším vývoji samozřejmě budeme informovat, nejpozději v úterý 10. 11.

____

Aktualizace 13. 10. 2020:

Vláda ČR rozhodla o prodloužení přísných opatření do 3. listopadu, takže kromě níže uvedených akcí odkládáme na neurčito ještě:

– Mistrovství Moravy a Slezska mládeže z 27. října – 1. listopadu

– 2. kolo 1. ligy západ z 1. listopadu

O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme informovat. Jako šachisté jsme bez větších problémů zvládli první vlnu epidemie a pevně věřím, že tak zvládneme i druhou vlnu.

____

Původní článek z 9. 10. 2020:

Milí šachoví přátelé,

z rozhodnutí Vlády ČR jsou od pondělí 12. 10. 2020 na 14 dnů zakázány jakékoli vnitřní sportovní aktivity (zde). Bohužel, toto opatření se dotkne i šachového světa. Jsme nuceni odložit následující akce na neurčito:

– 1. a 2. kolo Extraligy, které se mělo hrát 17. – 18. října
– 1. kolo 2. lig z 18. října
– 2. kolo 1. ligy východ z 25. října
– MČ mládeže do 16 let z 24. – 31. října

Ke konání dalších ligových soutěží se vyjádříme nejpozději 26. 10. 2020 na základě aktuálně platných opatření a epidemiologické situace. Prozatím počítáme s jejich konáním v původně plánovaných termínech a rozlosování (tedy 1. listopadu by se hrálo 2. kolo 1. ligy západ). Výše uvedená odložená kola se dohrají v náhradních termínech, o kterých budeme jednat na základě dalšího vývoje situace. Minulou sezónu jsme zvládli dohrát v červnu, za což bych chtěl ještě jednou všem týmům i hráčům poděkovat, a je teoreticky možné, že nás něco podobného čeká i v aktuální sezóně. Ale to se teprve uvidí.

O MČ mládeže a následných postupech na MČR mládeže budeme jednat a následně Vás informovat. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže by mělo začínat 27. října a prozatím je tedy jeho konání možné, společně s pořadateli budeme situaci průběžně sledovat a pružně na ni reagovat.

Prioritou VV ŠSČR je v rámci zákonných možností šachové soutěže organizovat a umožnit šachistům férové soutěžení za šachovnicí. Pevně věřím, že situaci s epidemií zvládneme a brzy se v lepších časech opět setkáme u královské hry.

S přáním všeho nejlepšího,
Martin Petr, předseda ŠSČR