Přehled soutěží řízených STK ŠSČR – stav k 15. 5. 2020

Extraliga

Extraliga byla ukončena bez vyhlášení výsledků rozhodnutím VV ŠSČR.

1. liga

1. liga bude dohrána (10. a 11. kolo) v termínech 13. a 14. 6.

Bude-li dohráno, platí postupy (do Extraligy) i sestupy (do 2. ligy) dle Soutěžního řádu ŠSČR, resp. dle Rozpisu soutěže.

2. liga

2. liga bude dohrána (10. a 11. kolo) v termínech 27. a 28. 6.

Bude-li dohráno, platí postupy (do 1. ligy) i sestupy (do KP) dle Soutěžního řádu ŠSČR, resp. dle Rozpisu soutěže.

 

Při dohrávání soutěží zůstávají v platnosti ustanovení o pokutách (např. v případě nenastoupení týmu k utkání nebo nenastoupení hráče základní sestavy ke dvěma partiím v průběhu sezóny). Stejně jako v minulých letech je možné zaslat vedoucímu soutěže žádost o prominutí pokuty, o této žádosti následně rozhoduje STK ŠSČR. V odůvodněných případech může být pokuta snížena nebo odpuštěna.

 

STK ŠSČR rozhodla (platí, pokud v červnu budou legislativní podmínky pro dohrávání):

1) Upravit pravidla 1. a 2. ligy 2019/2020 ohledně čl. 5.3.5 Soutěžního řádu ŠSČR tak, že 2 kontumace družstva v posledních 2 kolech nebudou znamenat jeho vyloučení ze soutěže a tedy ani přeřazení do nižší soutěže.

2) Z nedohraného KP právo postupu (přímo či jako náhradník) získá družstvo v případě, že o jeho příslušném postupovém místě je (náskok body+skóre) již rozhodnuto. Zisk tohoto práva je podmíněn jeho potvrzením příslušným KŠS. Pokud o postupovém místě není rozhodnuto (náskok body+skóre), z nedohraného KP není právo postupu přímo ani jako náhradník.

 

Krajské soutěže:

Krajské soutěže řídí příslušný KŠS (č. 3.1.3 Soutěžního řádu ŠSČR). STK ŠSČR do kompetencí KŠS nezasahuje, ale musí řešit situaci v souvislosti s 2. ligu, kterou řídí.

Rozhodnutí, zda KP bude dohrán (samozřejmě pokud to legislativní podmínky umožní), nebo ne, je plně v kompetenci KŠS. Každé rozhodnutí má nějaké důsledky, důsledky rozhodnutí KP nedohrát jsou uvedeny výše v bodě 2).

Pro dohrání KP musí KŠS, v důsledku letošních mimořádných podmínek, nad rámec normálních povinností pouze stanovit vhodné (aby byl dohrán nejpozději 28. 6.) náhradní termíny zbývajících kol. Ostatní povinnosti KŠS pro řízení KP zůstávají stejné jako obvykle (např. delegování rozhodčích, udělení pokut) a způsob jejich naplnění je plně v kompetenci KŠS.

Řešení nižších soutěží (viz čl. 3.1.3.2 Soutěžního řádu ŠSČR), tzn. zda dohrávat či nikoli, postupy (vč. do KP), sestupy atd. jsou plně v kompetenci KŠS.

 

Přehled dalších akcí STK ŠSČR:

Měsíc Název akce Termín konání Stav
květen MČR amatérů (statut) 30. 4. – 3. 5. odloženo
květen MČR žen v rapid 8. – 9. 5. odloženo
květen MČR žen 16. – 24. 5. odloženo
červenec MČR 4členných družstev (statut) 16. – 19. 7. 17. – 20. 9.
červenec MČR v bughouse (statut) 18. 7. odloženo
červenec MČR v bleskovém maratónu (statut) 20. – 21. 7. odloženo
červenec MČR ve Fischerových šachách (statut) 21. 7. odloženo
červenec MČR mužů v rapidu 22. – 23. 7. 23. – 24. 9.
srpen MČR seniorů U60 (U50, 70 a 80 statut) 8. – 16. 8.
srpen MČR mužů 23. – 31. 8.
září MČR družstev v blesku 12. 9.
září MČR družstev v rapidu 13. 9.

 

Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců 2019/2020

8. 9. 2019 Turnov odehráno
21. 9. 2019 Dolní Benešov odehráno
14. 12. 2019 Kouty nad Desnou odehráno
29. 2. 2020 Dobrovice odehráno
7. 3. 2020 Dalešice odehráno
4. 4. 2020 Bohuslavice zrušeno
16. 5. 2020 Ústí nad Labem zrušeno
30. 5. 2020 Dolní Němčí zrušeno
květen/červen Praha zrušeno (v GP)
14. 6. 2020 Mosty u Jablunkova zrušeno

 

Pro odložené akce hledá pořadatel vhodný náhradní termín, pokud se v roce 2020 nenajde, MČR bude zrušeno.

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 15. května 2020,

za STK ŠSČR Jan Malec, předseda STK ŠSČR