Přehled krajských členských příspěvků pro rok 2021

KÓD

KRAJE

Zkratka základní sazba 11 – 18 let do 10ti let senioři na 65 let
11 PŠS 150 75 50 75 nezměněny
12 SŠS 200 40 40 40 změna
13 JŠS 150 75 20 75 nezměněny
14 ŠSPK 100 60 60 60 nezměněny
15 KŠSKV 120 60 60 60 nezměněny
16 ÚŠS 200 200 200 200 nezměněny
17 ŠSLK 150 75 0 75 změna
18 KHŠS 100 50 20 100 nezměněny
19 PDŠS 100 50 20 50 nezměněny
21 KŠSV 150 75 30 75 změna
22 JmŠS 100 0 0 50 nezměněny
23 ŠSZK 100 50 50 50 nezměněny
24 ŠSOK 0 0 0 0 změna
25 MKŠS 100 100 20 100 nezměněny