Přehled krajských členských příspěvků pro rok 2014

Základní kategorie podle Ekonomické směrnice ŠSČR – krajské příspěvky
Kategorie krajů odlišné
KRAJ základní sazba 11-18 let do 10ti let senioři nad 65 let do 8mi let 9-18 let do 18ti let
11 – PŠS 80 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč
12 – SŠS 150 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč
13 – JŠS 130 Kč 65 Kč 20 Kč 65 Kč
14 – ŠSPK 110 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč
15 – KŠSKV 120 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč
16 – ÚKŠS 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč
17 – ŠSLK 100 Kč 50 Kč 0 Kč 50 Kč
18 – KHŠS 100 Kč 50 Kč 20 Kč 100 Kč
19 – PDŠS 100 Kč 50 Kč 20 Kč 50 Kč
21 – KŠSV 100 Kč nemá nemá 50 Kč 10 Kč 50 Kč
22 – JmŠS 100 Kč 0 Kč 0 Kč 50 Kč
23 – ŠSZK 100 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč
24 – ŠSOK 100 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč
25 – MKŠS 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč
Základní kategorie podle Ekonomické směrnice ŠSČR – příspěvky ŠSČR
Základní sazba 19 – 65 let ročník 1949 včetně až 1995 včetně 150 Kč
Mládež 11 – 18 let ročník 1996 včetně až 2003 včetně 75 Kč
Mládež do 10 let ročník 2004 včetně a mladší 20 Kč
Senioři nad 65 let ročník 1948 včetně a starší 75 Kč