Přehled krajských členských příspěvků pro rok 2013

kraj ročník narození
1947 a starší 1948 – 1994 1995 – 2004 2005 a mladší
11 PŠS 40 Kč 80 Kč 40 Kč 40 Kč
12 SŠS 30 Kč 150 Kč 30 Kč 30 Kč
13 JŠS 65 Kč 130 Kč 65 Kč 65 Kč
14 ŠSPK 60 Kč 110 Kč 60 Kč 60 Kč
15 KŠSKV 60 Kč 120 Kč 60 Kč 60 Kč
16 ÚKŠS 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč
17 ŠSLK 50 Kč 100 Kč 50 Kč 50 Kč
18 KHŠS 100 Kč 100 Kč 100 Kč 0 Kč
19 PDŠS 50 Kč 100 Kč 50 Kč 50 Kč
21 KŠSV 50 Kč 100 Kč 50 Kč1 10 Kč
22 JmŠS ? ? ? ?
23 ŠSZK 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
24 ŠSOK 50 Kč 100 Kč 50 Kč 50 Kč
25 MKŠS 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč

1 – Na Vysočině platí ročníky 2003 a 2004 pouze 10 Kč.