Pražský přebor škol u sv. Štěpána

Dne 28. 1. 2019 proběhl Pražský přebor školních družstev v kategoriích I., II. a III. stupně škol, jehož organizace se ujaly Šachový oddíl Šachy Štěpán a  Základní škola u sv. Štěpána. Garantem tohoto turnaje byla Komise mládeže Pražského šachového svazu, ředitelkou turnaje paní Mgr. Bc. Jana Páčová (ředitelka ZŠ), koordinátorem pan Přemysl Hrbek a hlavním rozhodčím GM Vladimír Talla. Záštitu nad turnajem převzala paní  Mgr. Jana Černochová, starostka městské části Praha 2 a poslankyně Parlamentu ČR. Velký turnaj neušel pozornosti ani České televize.

Školní družstva z celé Prahy se utkala o postupy do celorepublikového kola přeboru škol. Kromě toho bylo díky podpoře štědrých sponzorů a městské části Prahy 2 připraveno velké množství hodnotných cen, notebooky pro hráče s nejvyšším výkonem (napříč kategoriemi), poháry, medaile a diplomy pro členy prvních tří družstev v každé kategorii, ceny pro hráče prvních šesti družstev v každé kategorii, ceny pro první tři nejlepší hráče na jednotlivých šachovnicích,  tajné ceny (pro každé kolo bylo vyhlášeno samostatné kritérium), takže   kterýkoli hráč z jakéhokoli družstva měl možnost vyhrát individuální cenu. Kromě toho proběhla při závěrečném vyhlášení také tombola.

V kategorii I. stupeň ZŠ se zúčastnilo 45 družstev (209 dětí), v kategorii II. stupeň ZŠ a příslušné ročníky nižších gymnázií  25 družstev (116 dětí) a v kategorii středních škol se zúčastnilo 20 družstev (87 chlapců a dívek). Hrálo se na 7 kol, tempo hry 20 minut + 5 sekund za každý provedený tah.

Takto velký turnaj je jistě výzva pro každého pořadatele a škola u sv. Štěpána zvládla organizaci  na jedničku.

Kapitáni družstev ráno  při registraci svých týmů obdrželi tašky obsahující propisky, stravenky na oběd (ten bylo možno objednat s možností výběru ze dvou jídel + bezlepková varianta s dostatečným předstihem), informace a především barevné registrační pevné visačky pro každého svého hráče. Tyto visačky obsahovaly údaje o hráči, jméno, pořadí na soupisce, školu, kategorii a číslo do tomboly. V každé kategorii měly visačky jinou barvu, pro I. stupeň červenou, pro II. stupeň žlutou a pro střední školy zelenou. Registrační visačka na krku dítěte  značně ulehčovala práci rozhodčích, zvlášť u mladších dětí. Toto barevné rozlišení ostatně provázelo děti i jejich doprovod celým turnajem i dalšími způsoby, příslušnými barvami byla označena patra školy, hrací místnosti kategorií, nástěnky s vyvěšeným rozlosováním kol, trička „pomocníků“ z řad učitelů a  žáků školy  atd.  Děti i dospělí se rychle zorientovali a nedocházelo k závažnějším zmatkům.

Před devátou hodinou proběhlo v šachově vyzdobené tělocvičně slavnostní zahájení turnaje za účasti paní starostky městské části Prahy 2, paní  Mgr. Jany Černochové. Paní ředitelka uvítala všechny účastníky, popřála hodně úspěchů a vyzvala všechny, aby neváhali využít ve volných chvílích některé z připravených doprovodných programů.  Hlavní rozhodčí GM Vladimír Talla  seznámil účastníky s hlavními informacemi o organizaci kol a žáci se mohli pokochat obrovským množstvím připravených cen.

Po deváté hodině bylo zahájeno 1. kolo a chodby se na chvíli trochu vyprázdnily. Měla jsem tedy možnost začít v klidu zkoumat, co všechno turnaj nabízí, tedy kromě bitev na šachovnicích. Po celé škole byl připraven důkladný systém barevných informačních cedulek, které naváděly postupně dohrávající děti a čekající doprovod do relaxačních místností, kde každý mohl v klidu čekat na další kolo, analyzovat partie, odpočinout si nebo si i bez obav trochu zařádit a najít nové přátele.  Kromě toho na chodbách „hlídkovali“ dobrovolníci v tričkách barvy jednotlivých kategorií, kdykoli připraveni pomoci, zodpovědět dotazy, vlídně ztišit  čekající  doprovod  nebo nasměrovat opozdilce do správné hrací místnosti.

V některých místnostech bylo přítmí pro klidnější relax, možnost si lehnout na žíněnky, v některých lanové prolézačky, v některých se promítaly pohádky na interaktivních tabulích. Děti se mohly odreagovat i ve výtvarných místnostech, kde byl k dispozici materiál na tvoření, mnoho stavebnic a deskových her, dokonce i  hlína na keramiku. Děti hojně využívaly místnost s houpacími „hnízdy“ zavěšenými od stropu nebo vyhrazené místo na florbal a stolní fotbálek, doprovod zase ocenil příjemnou kavárnu s dostatkem míst k sezení a bohatou nabídkou s rozumnými cenami. Nebyl ani problém s odkládáním oblečení apod., všichni mohli využít již ráno připravené šatny.

Během procházení budovou a hracími místnostmi  jsem zaznamenala velké množství výzdoby s šachovou tématikou, ze školy sv. Štěpána náklonnost k šachu přímo čiší. Desítky šachových originálních  výkresů a prací, vystavená keramika-figurky ze školní dílny, velké zahradní šachy ve vestibulu školy, nástěnky s fotoreportážemi z turnajů, tady se učitelům a dětem musí o šachu i zdát.

Průběžně jsem samozřejmě fotila i v hracích místnostech.

Po čtvrtém kole nastala pauza na zasloužený oběd, který si účastníci dali buď ve školní jídelně nebo v blízkých  stravovacích zařízeních. Ve 13:20 bylo zahájeno 5. kolo a já začala kromě focení i zastavovat děti a doprovázející dospělé, abych se jich vyptala na jejich dojmy.

Jak se vám líbí turnaj? (doprovod) „Turnaj se mi líbí, líbí se mi, jak je to zorganizováno a věřím, že to je náročné pro organizátory, ale oni to zvládají výborně.“

Co se vám nejvíc líbí z doprovodného programu? (chlapci, 1.st. ZŠ) „Kino je moc fajn a bufet taky.“

Jak se vám líbí turnaj a doprovodný program dnes? (děvčata 1. st. ZŠ) „Mně se nejvíc líbí, že hrajeme celý den šachy a můžeme si taky hrát i něco jiného, když čekáme. A nenudíme se. Líbí se mi houpačky“

Jak si dneska užíváte turnaj? (starší chlapci 2.st. ZŠ, dřímající na žíněnkách v relaxační místnosti) „ Jo jo, supr, docela supr.“

Několik otázek jsem položila i paní starostce Černochové, která společně s paní ředitelkou turnaj ráno zahajovala. (rozhovor proběhl z časových důvodů s předstihem prostřednictvím mailu)

Jaký je váš vztah k šachu?   

Je to jistě krásná hra a obdivuji všechny, kdo se ji naučili hrát – nejen tahat figurkami, ale myslet několik tahů dopředu a číst kroky protivníka. Já jsem se ji však nikdy neučila, bohužel.“

Vnímáte šachy jako sport?

Ano, a určitě to umí občas být i sport pěkně adrenalinový. Já však preferuji ty opravdu adrenalinové – potápění či sportovní střelbu.“

Máte mezi svými přáteli šachisty?

Mám naštěstí mezi svými přáteli inteligentní a vzdělané lidi, čili i takové, kteří hrají šachy.“

Je toto první šachová akce, kterou zahajujete?

„Druhá. Poprvé jsem loni zahajovala turnaj pro základní školy Prahy 2, který ZŠ u sv. Štěpána zorganizovala pod názvem Svatoštěpánský alfil. Už tehdy zdejší paní ředitelka Jana Páčová vyjádřila ambici uspořádat letos celopražskou soutěž. Jsem ráda, že se jí to podařilo a že vyhráli konkurz na pořadatelství Přeboru Prahy školních družstev 2018/2019.“

Co nejhodnotnějšího podle vás mohou šachy dětem ve škole zprostředkovat? Co na šachu oceňujete?

Je to podle mě hra, která tříbí myšlení a rozvíjí mozek, učí naprostému soustředění, oceňuji, že výsledek záleží na logice a umu hráče, nikoli na náhodě. Pro děti je to i možnost najít mezi šachisty celoživotní kamarády či vzory, naučit se zdravé soutěživosti a smysluplně trávit volný čas. Šachy, jak je notoricky známo, jsou nazývány královskou hrou – a není to podle mě jen proto, že „šáh“ znamená v perštině „panovník“, ale právě i proto, že šachy nesvede hrát každý.“

 

Na několik otázek mi odpověděla i jedna z rozhodčích, slečna Jiřina Prokopová:

Jak se Ti spolupracovalo s organizátory ze ZŠ u sv. Štěpána během průběhu turnaje?

„ Spolupráce s organizátory byla skvělá. Byli výborně připraveni a hezky se o mě starali.“

Turnaje dětí a dospělých se často liší nejen svou atmosférou, jsou nějaké specifické situace, se kterými se rozhodčí setkávají  převážně jen na dětských turnajích?

„ Dětské turnaje jsou skutečně trochu jiná disciplína. Od rozhodčího vyžadují trochu jiný přístup a jiný způsob komunikace. U přeborů škol to platí dvojnásob, protože pro řadu účastníků je to dost možná jediný výlet do šachového prostředí za rok. Před startem turnaje jsem např. zaznamenala dotaz, jestli se tady hraje na braní mimochodem.“

Mezi dětmi i dospělými jsem zaznamenávala jen pozitivní a nadšené reakce na průběh turnaje. Kdybys měla ohodnotit náročnost tohoto turnaje pro tebe jako pro rozhodčí na škále 1-10 (ve srovnání s jinými turnaji a deset bodů znamená absolutní vyčerpání 🙂 ), kolik by tento turnaj dostal?

Měla jsem na starosti losování a organizaci prvního stupně, kde bylo 45 družstev a téměř jsem se nezastavila. Řekla bych asi tak 7. Ne, že by úplně každá minuta byla zábavou, některé momenty byly obtížné, ale byla jsem ve svém živlu a moc jsem si to užila.“

Po skončení posledního kola byly připraveny a nadepsány diplomy a v tělocvičně byly vyhlášeny výsledky. Vyhlašování zpestřila svým vystoupením i  školní kapela. Hodnotné ceny obdrželo vždy prvních šest družstev v kategorii, navíc byli vyhlášeni nejlepší hráči na každé z šachovnic v každé kategorii. Řada cen byla také  rozdána systémem tomboly, při které se losovaly ustřižené růžky z registračních visaček v každé kategorii. Notebooky, hoverboard, velké krabice lega, desítky dortíků s čokoládovými šachovými figurami, plyšáčci, drobná elektronika, poháry, medaile…tolik se toho muselo udělit a předat. Vyhlášení se proto trochu protáhlo, ale protože důvodem bylo právě  velké množství krásných cen, nikdo z účastníků se určitě nezlobil.

V kategorii 1. stupeň ZŠ se na prvních třech místech (postupová jsou vždy první dvě) umístila družstva

  1. ZŠ u sv. Štěpána A
  2. ZŠ Curie A
  3. PJZŠ Horáčkova

V kategorii 2. stupeň ZŠ  a příslušné ročníky nižšího gymnázia se na prvních třech místech umístila družstva

  1. ZŠ u sv. Štěpána A
  2. Mensa gymnázium
  3. Malostranské gymnázium

V kategorii středních škol se na prvních třech místech umístila družstva

  1. Gymnázium Jaroslava Heyrovského
  2. Gymnázium Jana Keplera A
  3. Gymnázium Arabská

Všem vítězným týmům gratuluji a všem zúčastněným  přeji co nejvíce dalších příjemných šachových zážitků, jako byl tento velkolepý turnaj.

Pořadateli děkuji za skvělou organizaci, skvěle strávený den,  fandím a doufám, že podobných akcí uspořádá ještě mnoho.

Na závěr jsem si nechala rozhovor s paní ředitelkou Páčovou.

Z Vaší školy, z interiéru, výzdoby, ale i pedagogického sboru a žáků náklonnost k šachu doslova čiší. Kde, kdy, případně od koho přišla inspirace k tomu, že šachy jsou to, co na své škole chcete mít v takové míře?

„Šachy na vyšší úrovni se na naší škole začaly hrát zhruba před 6 lety. Snažíme se dělat smysluplné věci, které děti rozvíjí. Velmi kvalitní vzdělání je na naší škole doplněno rozsáhlou sportovní, hudební a výtvarnou přípravou… A také hrou šachu. Každý náš žák pak má možnost rozvíjet se v oblasti, kterou si vybere. Šachům se v naší škole věnuje asi 50 dětí.“

Jak dlouho trvala příprava takto velkého turnaje? Podíleli se na přípravě všichni zaměstnanci, případně i rodiče?

„Příprava turnaje začala podáním přihlášky do konkurzu na pořadatele a od té doby (asi 3 měsíce probíhala kontinuálně). Nejnáročnější bylo posledních 14 dnů, kdy jsme v úzkém týmu pracovali i 15 hodin denně. Bez podpory a pomoci zaměstnanců, našich žáků a rodičů by to nebylo možné zrealizovat. Za přípravou je velké množství lidí, kteří ani nebyli vidět. Každý měl přidělenou oblast, za kterou byl zodpovědný. Velké díky bych tímto chtěla vyslovit Přemku Hrbkovi a všem, kteří pomáhali. Děkuji.“

Velmi netradiční a úspěšný byl obsáhlý doprovodný program pro žáky i jejich doprovod. Kdo všechno se podílel na jeho plánování a realizaci?

„Měli jsme jasnou představu, že by měl doprovodný program probíhat a v jaké podobě. Chtěli jsme v čase mezi jednotlivými koly umožnit odreagovat se žákům všech kategorií. Proto jsme nabízeli tvořivé dílny, kina, stolní fotbálek, florbal, kurz první pomoci a další hry a soutěže. Za doprovodný program odpovídaly a zrealizovaly naše vychovatelky Táňa a Terezka.“

Měli jste podporu několika štědrých sponzorů. Jaké bývají všeobecně reakce oslovených firem na nabídku, aby sponzorovaly právě šachovou událost?

„Mám to štěstí, že za tu řadu let, kdy mohu pracovat na svatoštěpánské škole, jsem se příliš nesetkala s negativní reakcí oslovených firem s jakoukoliv naší akcí. Naši sponzoři vědí, jaká kvalitní práce se na naší škole odvádí, jak máme slušné a vzdělané žáky. Obrovské díky patří JUDr. Jaroslavu Novozámskému, generálnímu řediteli hračkářství Bambule, paní ředitelce Martě Bláhové ze společnosti Assix, restauraci Fat Cat, uzenářství Jakub Kubín, společnosti Opreco a mnohým dalším. Dále by se nemohl turnaj uskutečnit bez podpory našeho zřizovatele městské části Praha 2 a paní starostky Mgr. Jany Černochové, která přijala záštitu nad celou akcí a podporuje naše děti nejen v oblasti šachu.“

Bezprostředně po skončení turnaje jsou Vaše pocity jaké? Půjdete do toho příští rok znovu?

„Je to obrovská radost a obrovská únava. Jsem ráda, že se turnaj vydařil, spokojenost a nadšení hráčů a doprovodů dodává energii k myšlenkám, zda příští rok zase… uvidíme, uvidíme… „

Nějaká veselá historka „z natáčení“?

„Vzhledem k velkým změnám v soupiskách hráčů jsme ve větším množství přepracovávali registrační pasy pro hráče, které se laminovaly. V neděli ve 22:15 hod nám tyto laminovací fólie došly. Tak jsem probudila velké množství lidí s dotazem, zda nemají k zapůjčení. Zachránila nás paní ředitelka Lenka Bourová ze ZŠ Botičská, která probudila pana školníka a já jsem v noci sedla do auta a jela vyzvednout fólie, abychom mohli pokračovat.“

Co byste vzkázala dětem a jejich doprovázejícím rodičům, trenérům a učitelům, kteří se přeboru zúčastnili?

„Jsme rádi, že se vám všem u nás líbilo. Věříme, že jste prožili turnaj, který vás všechny bude motivovat k další práci, hře a trénování. A snad za rok….. na shledanou. „

 

Odkaz na web pořádající školy u sv. Štěpána.

Výsledky turnajů na http://chess-results.com

Dokument z akce  se bude  vysílat v sobotu 9.2. ve 12:00 na ČT1 v rámci programu „Z metropole“.

Krátká reportáž z akce se vysílala 29. 1. v rámci Zpráviček na Déčku.

 

Venuše Souralová

Šachy do škol