Podpora Šachových kroužků 2018 – formuláře a manuál

Manuál k projektu „Podpora šachových kroužků 2017/2018“

V souboru Seznam_hracu_2018.xls najděte záložku s Vaším krajem. V ní najdete seznam Vašich členů mladších 18 let. Vyhledání můžete urychlit klikem na Klub v prvním řádku, kde zadáte název Vašeho klubu. Po zadání se zobrazí jen hráči z Vašeho klubu.

Tyto hráče vyberte (včetně sloupce typ a klub) a nakopírujte do první záložky pojmenované Aktivita členů v souboru Formular_klub.xls. Pomocí souborů Podpora_krouzku_1718_All.xls a Turnaje_CR_1718.xls (turnaje je možné dohledávat přes záložku kluby nebo hráče) doplňte aktivitu dle této tabulky:

  1. 7 partií ve vážném tempu v jednom turnaji nebo v jedné soutěži družstev
  2. Dva turnaje ze seznamu započitatelných turnajů

Pro usnadnění kontroly se doporučuje vybírat turnaje s nejvyšší účastí Vašeho klubu.

Po vyplnění první záložky, přejděte na záložku Literatura. Zde zkontrolujte, zdali byl proveden správný výpočet počet aktivních členů a zařazení do správné úrovně. Vyberte si literaturu, o kterou máte zájem a to tak, aby cena nepřekročila Váš nárok. Ceník je možné nalézt na stránkách https://www.chess.cz/sachy-do-skol/metodicke-materialy/.

Takto vyplněný formulář odešlete emailem na pověřeného člena (předseda KM kraje, pokud není určena jiná osoba) ve Vašem kraji a v kopii na emailovou adresu podporakrouzku@chess.cz a  to nejpozději do 22. 10. 2018. Přehledy zaslané po termínu nebudou již započteny do nároku na dotace. Pověřený člen kraje provede kontrolu a  údaje vloží do souboru Prehled_kraj_1718.xls. Ten pak souhrnně zašlou na mailovou adresu podporakrouzku@chess.cz a to nejpozději do 2. 11. 2018.

Vyúčtování projektu

Vedoucí projektu zpracuje zaslané přehledy a vypočte výši dotace. Informace o výši dotace a další údaje pro fakturaci budou do 7. 11. 2018 uveřejněny na webu www.chess.cz. Do 15. 11. 2018 se budou řešit případné spory. Nejpozději do 30. 11. 2018 doručí oddíly na sekretariát ŠSČR fakturu mailem na Bc. Trang Křivánek Nguyenová (nguyenova@chess.cz) na schválenou dotaci. Doba splatnosti faktury je 14 dnů. Faktury zaslané po termínu nemusí být proplaceny.

Stránka projektu Podpora šachových oddílů a kroužků