Podpora mládežnického reprezentačního výběru v létě roku 2021

Komise pro práci s talenty vyhlašuje grantové řízení

„Podpora mládežnického reprezentačního výběru v létě roku 2021“

Cíl projektu:

Podpořit talentované hráče a jejich trenéry při účasti na kvalitních turnajích na domácí nebo zahraniční scéně, kde se střetnou se silnými soupeři.

O jaké turnaje je možné žádat:

Grant neplatí pro oficiální (postupové) a reprezentační akce mládeže hrané ve vážném tempu.

Kdo může o grant zažádat:

O podporu mohou žádat dospělí talenti, trenéři, rodiče nebo klub hráčů či hráček ze seznamu (odkaz). Tento grant je určen pro turnaje začínající mezi 1. červencem a 31. srpnem 2021.

Výše grantového příspěvku:

Minimální ani maximální výše příspěvku není určena.

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka je v neděli 20. 6. 2021 ve 23:59.
  • Vyplněnou žádost, která bude obsahovat název turnajů a termíny zasílejte na adresu petr.pisk@centrum.cz Prosím přidejte předpokládané náklady, jméno trenéra a způsob spolupráce při turnaji (osobně, skype,…).
  • O doručení žádosti budou žadatelé zpraveni emailem.

Hodnotící kritéria:

  • Kvalita a přiměřenost turnaje
  • Kvalitní trenérské zázemí při akci

Vyhodnocení:

Žádosti vyhodnotí Komise pro práci s talenty. Všichni úspěšní žadatelé budou informováni o výsledku a o výši dotace, kterou obdrželi. Tato informace bude prezentována na webu chess.cz.

Úspěšní žadatelé budou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti zprávu (ve wordu), která bude prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Dále zaslat všechny své partie z turnaje ve formátu pgn a taktéž minimálně jednu vlastní okomentovanou partii z turnaje (ve formátu pgn). Trenérský doprovod je povinen do 7 dnů od skončení turnaje sepsat neveřejnou hodnotící zprávu o svěřenci i o turnaji. Splnění všech podmínek, resp. úroveň článku, analýzy i hodnocení, bude mít vliv na další grantová řízení!

Další informace:

Na přidělení grantu nemá žadatel právní nárok.

Úspěšní žadatelé jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a mládežnické reprezentace ČR.

Kontaktní osoba pro případné konzultace: manažer reprezentace mládeže ČR Petr Pisk, tel. 731 465 344, petr.pisk@centrum.cz