Počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2021

Na základě stavu členské základny k 31. 10. 2020 schválil Výkonný výbor ŠSČR počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2021.

KŠS Počet členů s platnou registrací k 31. 10. 2020 Počet delegátů Počet členů s platnou registrací k 31. 10. 2019 Rozdíl oproti 2019
Pražský šachový svaz 1530 5 1542 (-12)
Středočeský šachový svaz 1579 5 1577 (+2)
Jihočeský šachový svaz 672 3 720 (-48)
Šachový svaz Plzeňského kraje 607 3 581 (+26)
Krajský šachový svaz Karlovy Vary 338 3 337 (+1)
Ústecký krajský šachový svaz 596 3 617 (-21)
Šachový svaz Libereckého kraje 645 3 616 (+29)
Královéhradecký krajský šachový svaz 821 3 829 (-8)
Pardubický krajský šachový svaz 973 3 974 (-1)
Krajský šachový svaz Vysočina 528 3 561 (-33)
Jihomoravský šachový svaz 1676 5 1516 (+160)
Šachový svaz Zlínského kraje 1241 4 1234 (+7)
Šachový svaz Olomouckého kraje 743 3 749 (-6)
Moravskoslezský krajský šachový svaz 1807 6 1853 (-46)
Sdružení korespondenčního šachu v ČR 2
Sdružení šachových problémistů 2
Celkem 13756 56 13706 (+50)
Počet delegátů se stanovuje na základě Stanov ŠSČR (článek 8, bod 2):

Na Konferenci vysílají své delegáty krajské šachové svazy a celostátní spolky podle následujících zásad:

a) krajské šachové svazy v počtu jeden delegát z každých 300 registrovaných osob, minimálně však tři delegáti za každý krajský šachový svaz;

b) celostátní spolky vysílají každý 2 delegáty.

Neuplatňuje se tedy již dřívější ustanovení Organizačního řádu jako v minulosti, který uváděl, že počet delegátů se stanovuje na každých započatých 300 členů.