Počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2020

Na základě stavu členské základny k 31. 10. 2019 schválil Výkonný výbor ŠSČR počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2020, která proběhne v sobotu 29. února v havlíčkobrodském Hotelu Slunce.

 

KŠS Počet aktivních členů k 31. 10. 2019 Počet delegátů Rozdíl počtu ak. členů oproti 2018 Rozdíl počtu delegátů oproti 2019
Pražský šachový svaz 1542 6 (+102) (+1)
Středočeský šachový svaz 1577 6 (+10) (+0)
Jihočeský šachový svaz 720 3 (-21) (+0)
Šachový svaz Plzeňského kraje 581 3 (+28) (+0)
Krajský šachový svaz Karlovy Vary 337 3 (+16) (+0)
Ústecký krajský šachový svaz 617 3 (+33) (+0)
Šachový svaz Libereckého kraje 616 3 (-85) (+0)
Královéhradecký krajský šachový svaz 829 3 (+12) (+0)
Pardubický krajský šachový svaz 974 4 (+42) (+0)
Krajský šachový svaz Vysočina 561 3 (-33) (+0)
Jihomoravský šachový svaz 1516 6 (+50) (+1)
Šachový svaz Zlínského kraje 1234 5 (+42) (+1)
Šachový svaz Olomouckého kraje 749 3 (+0) (+0)
Moravskoslezský krajský šachový svaz 1853 7 (+107) (+1)
Sdružení korespondenčního šachu v ČR 2 (+0)
Sdružení šachových problémistů 2 (+0)
Celkem 13706 62 (+303) (+4)