Počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2019

Výkonný výbor ŠSČR schválil podle stavu členské základny k 31. 10. 2018 počty delegátů pro Konferenci ŠSČR 2019, která proběhne v sobotu 23. února v havlíčkobrodském Hotelu Slunce.

Počty delegátů na konferenci ŠSČR 2019:

 

KŠS Počet aktivních členů k 31. 10. 2018 Počet delegátů
Pražský šachový svaz 1440 5
Středočeský šachový svaz 1567 6
Jihočeský šachový svaz 741 3
Šachový svaz Plzeňského kraje 553 3
Krajský šachový svaz Karlovy Vary 321 3
Ústecký krajský šachový svaz 584 3
Šachový svaz Libereckého kraje 701 3
Královéhradecký krajský šachový svaz 817 3
Pardubický krajský šachový svaz 932 4
Krajský šachový svaz Vysočina 594 3
Jihomoravský šachový svaz 1466 5
Šachový svaz Zlínského kraje 1192 4
Šachový svaz Olomouckého kraje 749 3
Moravskoslezský krajský šachový svaz 1746 6
Sdružení korespondenčního šachu v ČR 2
Sdružení šachových problémistů 2
Celkem 13403 58