Online testy k Šachovým cvičebnicím od Martina Beila

V rámci projektu Šachy do škol poskytujeme zapojeným školám mimo jiné zdarma  Šachové cvičebnice 1.- 7. díl od Martina Beila.
Vyučující a trenéři šachu, kteří tyto cvičebnice využívají, mohou nyní využít další výukový nástroj ke zpestření výuky.
Na stránce http://sachy-dolmen.cz/testy jsou k dispozici nové šachové online testy. Nejen děti si tam mohou procvičit znalosti mistrů světa v šachu, názvy šachových zahájení, základní koncovky, ideje kombinací a další témata.
Svou vlastní sekci mají testy z Šachových cvičebnic, 1. – 7. dílu, vydaných Šachovým svazem ČR.
Pro každý díl Šachové cvičebnice bude připravena trojice procvičovacích testů, které prověří zvládnutí daného tématu. Uživatelé si tak procvičí například šachovou notaci, hledání matů 1. a 2. tahem, zásady zahájení, základy figurových koncovek, útoky na soupeřova krále při stejných či opačných rošádách. Náročnost otázek a příkladů odpovídá průpravě, kterou by si děti měly projít při studiu jednotlivých dílů Šachové cvičebnice.
Po skončení testu se zobrazí bodové i procentuální hodnocení a je možné prohlédnout si správné výsledky. Velkou část testů je také možné řešit opakovaně, protože se jednotlivé otázky generují z větší databáze otázek, takže při opakovaném řešení bude složení testu zase jiné.
Zatím je většina testů postavena na výběru správné možnosti z nabídnutých alternativ, do budoucna však přibudou i testy, ve kterých bude uživatel zadávat tah přímo na šachovnici či označí určitá významná pole. V plánu je také využití testů (ať už těch stávajících, anebo nových speciálně vytvořených) k soutěžím v rámci projektu Šachy do škol. A také možnost, že by sami učitelé, vyučující a trenéři posílali své nápady na další možné testy a autor projektu pak testy zpracuje do online podoby.
Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.