Online seminář trenérů 28. 11. 2020

Komise mládeže Krajského šachového svazu Karlovy Vary pořádá:

Seminář trenérů a vedoucích  šachových kroužků

Vedoucí školení: Mgr. Lenka Kůsová, tel. 608 568 548, e-mail: lenka.kusova@centrum.cz

Právo účasti: členové ŠSČR starší 14 let, trenéři, učitelé a vedoucí šachových kroužků

Termín: sobota 28. listopadu 2020

Místo konání: on-line (odkaz bude všem přihlášeným zaslán v pátek 27.11.2020)

Čas: od 9:00 do 16.00.

Po ukončení semináře možnost individuálních konzultací pro zájemce, kteří chtějí složit online test pro trenéry 4. třídy (viz odkaz)

Seminář je koncipován jako přátelské setkání všech zájemců o práci se šachovou mládeží. Postupně probereme témata:

  1. Projekt Šachy do škol, metodické materiály, struktura šachových soutěží
  2. Pedagogika a psychologie, didaktika šachu
  3. Jak přitáhnout děti k šachu a udržet jejich zájem
  4. Vhodné domácí úkoly,
  5. Kde hledat vhodné materiály a jak je poznat, jaké tréninkové materiály se ve výcviku osvědčily (přivítáme, když trenéři dovezou své vlastní materiály, které při tréninku používají a osvědčily se jim), on-line výuka
  6. Nejčastější chyby trenérů.
  7. Spolupráce s rodiči a školou.
  8. Informace pro zájemce, kteří chtějí složit on-line test pro trenéry 4. třídy (viz odkaz)

Poplatek pro účastníky: 0 Kč. Seminář je hrazen z prostředků Šachového svazu České republiky, a proto je pro všechny zájemce zdarma.

Přihlášky ke školení posílejte do 26.11.2020.

Semináře se zúčastní: IM Zuzana Hagarová, FM Jakub Kůsa, Karel Nováček, Pavel Chrz, Přemysl Stuška, Miloš Huttner.

Těšíme se na Vaši účast!

Propozice ve formátu pdf jsou zde.