Online přihláška do projektu Šachy do škol

Pokyny k vyplnění některých položek přihlášky

If you are human, leave this field blank – tento řádek se nijak nevyplňuje.

Počet  žáků s výukou šachu celkem – pokud na začátku září  ještě nevíte přesný počet žáků, zadejte počet přibližně (například dle počtu z loňska) a uveďte dole v přihlášce v poznámce, že přesnější číslo budete vědět později, na konci října se na tento počet dotážeme.

Název školy (případně DDM) – pokud kroužek probíhá v DDM/SVČ, uveďte  název DDM/SVČ a dole v přihlášce v poznámce uveďte, pro kterou konkrétní školu v okolí tento kroužek provozujete.

Objednávka odborných publikací – pokud jste nově přihlášená  škola/DDM, můžete si objednat zaslání metodiky a sbírky zdarma. Pokud jste v projektu již dříve přihlášeni byli, můžete si tyto objednat dle běžného ceníku publikací https://www.chess.cz/sachy-do-skol/metodicke-a-propagacni-materialy/

Objednávka cvičebnic (M. Beil)  – uveďte počet ke každému dílu cvičebnic, o které máte zájem. Pokud chcete cvičebnice objednat později, vyplňte nulu a uveďte dole v poznámce, že cvičebnice objednáte dodatečně mailem na adrese sachydoskol@chess.cz.  Každá škola má nárok na cvičebnice zdarma dle počtu žáků s šachovou výukou (nejvýše do počtu 25kusů), cvičebnice nad tento počet vám budou nafakturovány dle běžného ceníku https://www.chess.cz/sachy-do-skol/metodicke-a-propagacni-materialy/ .  Poštovné je zdarma pouze při první objednávce ve školním roce. 

Nezapomeňte potvrdit přihlášku tlačítkem  >Odeslat<   úplně dole.

V případě dotazů k vyplnění této online přihlášky volejte +420 723 279 926  (Venuše Souralová) v době 9:00-16:00.

 

Přihláška do projektu Šachy do škol