Online jarní soutěže ŠSČR

1. Online ligový pohár a 1. Online velká cena ŠSČR

od 20. 2. 2021

 

 • Platforma: Tornelo, https://tornelo.com/chess/orgs/ss-cr.
 • Pořadatel: Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov.
 • Řídící orgán: sekretariát ŠSČR, sekretariat@chess.cz.
 • Ředitel turnaje: Martin Petr, předseda ŠSČR.
 • Organizační zajištění:
  Sekretariát ŠSČR, e-mail: sekretariat@chess.cz, t. 242 429 206.
  Odpovědná osoba: Ladislav Záruba, sportovní sekretář, t. +420 773 338 627.
 • Hlavní rozhodčí: Jiřina Prokopová, mezinárodní rozhodčí.
 • Přihlášky: přes Tornelo – instrukce budou publikovány na webu ŠSČR

  • Pohár: nejpozději do 21. 2. 2021
  • VC: nejpozději do začátku každého z turnajů
 • Tempo hry:
  • Pohár: 45 minut + 15 sekund na každý provedený tah.
  • VC: 10 minut + 10 sekund na každý provedený tah.

Hrací systém
1. Online Ligový Pohár:

Švýcarský systém pro hráče z různých týmů. Všichni hráči hrají švýcarským systémem na 7 kol, hráči ze stejného týmu nejsou párováni proti sobě.

Každý tým může mít libovolný počet hráčů, každý hráč může nastoupit v libovolném počtu kol (vždy zapotřebí nahlásit do středeční půlnoci a ve čtvrtek bude zveřejněno losování).

O konečném pořadí rozhoduje: součet bodů 4 nejlepších hráčů týmu.
Při rovnosti bodů výsledek 5. resp. 6. hráče atd.

8 nejlepších týmů konečného pořadí základní části postupuje do finále. Ve finále družstvo hraje v sestavě 4 nejlepších hráčů základní části, a to v pořadí šachovnic stejném, jakém se v základní části umístili.
Týmy se utkají systémem knock-out (1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5).
V případě shodného skóre následuje tie-break (5 min + 5 s). V případě shodného skóre každý tým zvolí zástupce, který sehraje Armagedonovou partii (5 vs. 4 min), barvu volí hráč z týmu, který se umístil lépe v základní části.

1. Online Velká Cena ŠSČR

Švýcarský systém jednotlivců na 7 kol. Při rovnosti bodů – pomocná hodnocení na Tornelo: Buchholz, SB. Celkové bodování turnajů jako Grand Prix v rapid šachu jednotlivců:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 115 6. 60 11. 40 16. 25 21. 15 26. – 30. 10 51. – 60. 5
2. 95 7. 56 12. 37 17. 23 22. 14 31. – 35. 9 61. – 70. 4
3. 80 8. 52 13. 34 18. 21 23. 13 36. – 40. 8 71. – 80. 3
4. 70 9. 48 14. 31 19. 19 24. 12 40. – 45. 7 81. – 90. 2
5. 65 10. 44 15. 28 20. 17 25. 11 46. – 50. 6 91. – … 1
 • 12. Právo účasti: Všichni hráči s platnou registraci v ŠSČR.
 • 13. Vklad: 100 Kč/hráč
 • 14. Časový plán
  • Pohár: každou neděli v 16:00, od 21. 2. do 4. 4., finále 10. – 11. 4.
  • VC: každou sobotu v 16:00, od 20. 2. do 3. 4.
 • 15. Cenový fond: výnos ze startovného
  (v případě VC, 70 % do jednotlivých turnajů, 30 % z každého turnaje pro celkové vítěze)
1. místo – 25 % 11. místo – 2,5 %
2. místo – 15 % 12. místo – 2,5 %
3. místo – 10 % 13. místo – 1,5 %
4. místo – 7,5 % 14. místo – 1,5 %
5. místo – 7,5 % 15. místo – 1,5 %
6. místo – 5 % 16. místo – 1,5 %
7. místo – 5 % 17. místo – 1 %
8. místo – 5 % 18. místo – 1 %
9. místo – 2,5 % 19. místo – 1 %
10. místo – 2,5 % 20. místo – 1 %
 • 16. Různé: Přihlášením do turnaje všichni hráči a týmy souhlasí s dodržováním těchto Pravidel. Turnaj se nezapočítává na rating.
 • 17. Fair Play:
  • O otázkách Fair Play rozhoduje Fair Play Komise:
   Jiřina Prokopová (předseda), Ladislav Záruba, David Cordover.
  • Hlavní rozhodčí na základě doporučení Fair Play Komise může diskvalifikovat hráče, který při jedné nebo více partiích s vysokou pravděpodobností obdržel jakoukoliv pomoc. Může změnit jeho výsledky (i výsledky soupeřů v daných partiích). Tým hráče, který se provinil, nemůže postoupit do finále.
  • Pro účely turnaje je hrací prostor definován jako místnost, ve které hráč hraje. Hráčům je zakázáno v průběhu partie hrací prostor opustit bez dovolení hlavního rozhodčího.
  • V hracím prostoru se bez dovolení hracího rozhodčího nesmí nacházet žádné elektronické komunikační prostředky jiné než zařízení, které hráč využívá ke hře. To zahrnuje mobilní telefony, tablety, počítače, chytré hodinky a další zařízení. Je zakázáno využívat jakékoliv další informační zdroje.
  • V průběhu partie se nesmí v hracím prostoru pohybovat žádné další osoby
  • V průběhu partie může mít hráč na počítači spuštěn pouze Zoom a prohlížeč se záložkou Tornelo. Všechny ostatní aplikace musí být vypnuté, pokud nejsou povoleny hlavním rozhodčím.
  • Všechna rozhodnutí v otázkách Fair Play jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.
  • Hráči na šachovnicích 1-100 jsou povinni připojit se během partie k video Zoom konferenci pod svým jménem a mít zapnutou kameru. Kamera musí během partie zachytit celý obličej hráče a jeho blízké okolí. Místnost musí být dostatečně osvětlena, aby byl hráč dobře viditelný. Virtuální pozadí jsou zakázána.
  • Hráči mohou být hlavním rozhodčím vyzváni ukázat na kameře celý hrací prostor.
  • Hráči na šachovnicích 1-10 jsou povinni v Zoom konferenci sdílet svou obrazovku.
  • Hráči na nižších šachovnicích musí sdílet obrazovku pouze tehdy, vyzve je k tomu hlavní rozhodčí.
  • Zoom konference může být nahrávána pro účely Fair Play. Tyto záznamy budou smazány 14 dní po skončení posledního kola.
  • Všechny partie podléhají Fair Play kontrole.
  • Veškeré výsledky a pořadí jsou předběžné, dokud neproběhla Fair Play kontrola.
 • 18. Připojení: Každý hráč je zodpovědný za své vlastní stabilní připojení. Připojení je vyžadováno pro hru na online platformě a dodržování článku 17. v plné míře. V případě ztráty spojení s platformou má hráč čas se znovu připojit, dokud má stále čas na hodinách (a je dodržen článek 17.). Pokud se hráči nepodaří připojit včas, prohrává na čas. Ztráta připojení z jakéhokoliv důvodu bude vždy posuzována stejně, pokud hlavní rozhodčí nerozhodne jinak.
 • 19. Pravidla platformy:
  • Hodiny lze spustit, až když se k partii dostaví oba hráči. V opačném případě spustí hodiny rozhodčí 5 minut po začátku partie. Hráč má čas dostavit se do spadnutí praporku.
  • Remíza je automaticky vyhlášena když:
   • Ani jeden hráč nemá maticí materiál.
   • Dojde ke trojímu opakování pozice.
   • 50 tahů nebyla brána figura a nebylo taženo pěšcem.
  • Pro první fázi Poháru a pro VC není možné použít pre-move.
  • V případě, že hráč potřebuje asistenci rozhodčího, může zastavit hodiny a přivolat jej pomocí tlačítka Call arbiter.
  • V případě ukliknutí lze požádat soupeře o vrácení tahu. Pokud soupeř nesouhlasí, partie pokračuje dále.
 • 20. Námitková komise: složení bude oznámeno na technickém meetingu
  • protesty je nutno podat písemně na adresu jirina@tornelo.com, nejpozději 30 minut po skončení kola, ve kterém se incident odehrál
  • v případě zamítnutí je nutno uhradit poplatek ve výši 500 Kč na účet ŠSČR
  • proti rozhodnutí v otázkách Fair Play se není možné odvolat
 • 21. Organizace:
  • všem hráčům je doporučeno zúčastnit se Technického meetingu 18. 2., v 19:00 a Zkušebního bleskového turnaje, který se odehraje 19. 2., 16:00
  • námitky proti složení týmů mohou jejich členové podávat nejpozději do 21. 2. na jirina@tornelo.com
  • časy finálových kol budou oznámeny po skončení základní části
  • datum slavnostního zakončení bude oznámeno po skončení základní fáze Poháru
  • pro vyplacení finančních cen musí všichni výherci zaslat své bankovní údaje na sekretariat@chess.cz  nejpozději 14 dní po skončení daného turnaje