Na rozdělení družstev do ligových skupin se pracuje

Letos jsme poprvé do Rozpisu nerealizovali předběžné rozdělení družstev do skupin. Důvodem byla zejména právě jen předběžnost takového rozdělení, daná tím, že některá oprávněná družstva se nepřihlásí a právo přechází na náhradníky. Obvykle se tyto změny promítají do nutnosti přesunů družstev mezi skupinami, což je pro řadu družstev matoucí až problematické. Z hlediska družstev, která mají zařazení de facto jisté, se jistě jedná o snížení komfortu, ale věřím, že převáží ohleduplnost k těm několika hraničním družstvům, která byla v minulém systému tímto znevýhodněna.

Seznam přihlášených družstev najdete v aktualizovaném rozpisu.

Jan Malec, předseda STK ŠSČR