Můj klub 2022 – výzva oddílům

AKTUALIZOVÁNO O DODATEK Č.1

Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu Můj klub 2022, která je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Lhůta pro podávání žádostí je od od 21. 10. 2021 od 12 hodin do 30. 11. 2021 do 12 hodin.

Všechny šachové oddíly, které pracují s mládeží, by měly výzvě Můj klub věnovat náležitou pozornost. U větších oddílů jde výše podpory do řádu statisíců Kč. Program Můj klub je jedním z klíčových pilířů státního financování sportu. Výzva je těsně napojena na Rejstřík sportu, prosíme tedy všechny oddíly, aby svůj zápis v rejstříku udržovaly aktuální.

V případě žádosti SK a TJ o administrativní pomoc je možné obracet se na proškolené pracovníky Servisních center sportu.