Konkurs na manažera trenérského úseku ŠSČR

Šachový svaz České republiky vyhlašuje konkurs na místo manažera trenérského úseku ŠSČR = vedoucího trenérské komise.

U uchazečů se předpokládá:

 • dostatečná trenérská i organizátorská praxe
 • časová flexibilita
 • výborná znalost práce s PC a šachovými programy
 • výborné komunikační a prezenční dovednosti, aktivní přístup
 • I. nebo II. trenérská třída je výhodou
 • znalost angličtiny

Náplň práce manažera trenérského úseku:

 • provede revizi systému vzdělávání šachových trenérů v ČR (obsah školení, požadavky na jednotlivé trenérské třídy atd.) a metodických materiálů
 • organizuje školení trenérů 1. a 2. třídy a trenérské semináře na republikové úrovni
 • komunikuje s kraji o školeních trenérů 3. a 4. třídy a pomáhá s jejich organizací
 • komunikuje s trenéry individuálních tréninků, ve spolupráci se sekretariátem a Komisí pro práci s talenty dohlíží na plnění smluvních povinností trenérů IT
 • spravuje rozpočtové položky ŠSČR: Metodické materiály a Školení a semináře trenérů
 • spolupracuje s manažerem mládežnické reprezentace a Komisí pro práci s talenty
 • spolupracuje s Českým olympijským výborem, FIDE a dalšími institucemi a experty, které se vzděláváním trenérů zabývají na národní i mezinárodní úrovni
 • osobně se účastní trenérských seminářů, MČR mládeže a podle potřeb a možností  i dalších vrcholných akcí mládeže včetně reprezentačních soustředění
 • plně zodpovídá za trenérský úsek ŠSČR. Trenérská komise je poradním orgánem manažera.

 

Přihlášky do konkursu uchazeči zašlou do 15. ledna 2020 na adresu sekretariat@chess.cz.

V přihlášce uvedou:

 • Profesní CV s uvedením dosavadní trenérské a organizátorské praxe
 • motivační dopis – náměty ke zlepšení práce se šachovými trenéry v ČR

Konkurzní komise ŠSČR si vyhrazuje právo pozvat uchazeče během ledna a února 2020 k osobním pohovorům. Vítěze výběrového řízení oznámí do 15. února 2020.