Konference trenérů se koná v Praze v sobotu 12. května

Místo: Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2, tribuna
spartakiádního stadionu, vstup přes recepci ČUS.
Aula – přízemí vedle recepce
Zahájení v 10 hodin, konec přibližně v 18.
Konference je určena pro trenéry všech kvalifikací
Účast na konferenci bude chápána jako doškolení
a prodloužení platné trenérské kvalifikace.

Účastnící poplatek 100,- Kč bude vybírán při prezenci
a zahrnuje úhradu za doškolení a možnost získat
nové metodické materiály na přinesený flashdisk.

Téma: Metodika tréninku
GM Marek Vokáč – „Návaznost metodiky při tréninku různých výkonnostních skupin“
FM Jiří Tůma – „Metodika tréninku na úrovni začínajících šachistů (náměty z připravované novely příručky pro trenéry 4. třídy)“

Stravování: Oběd v blízké mense (hradí každý sám).
Při konference: Káva, čaj (samoobsluhou).

Přihlášky zasílejte mailem do 25. dubna na:
sekretariat@chess.cz, kopii: antonambroz@seznam.cz.
Uveďte jméno, datum narození a trenérskou kvalifikaci.

Druhá Konference trenérů se uskuteční 22. září 2018 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě!

Předseda TK ŠSČR: Antonín Ambrož, 602 439 458

Informace v PDF formátu