Konečné vyhodnocení Projektu podpory šachových oddílů a kroužků 2017

KM ŠSČR vyhodnotila podklady zaslané od krajských KM a vypočetla dotace pro šachové oddíly a kroužky. Podmínky pro úroveň 1 splnilo 108 šachových oddílů a úroveň 2 splnilo 35 šachových oddílů. KM ŠSČR vypočetla pro úroveň 1 dotaci ve výši 5.505 Kč a pro úroveň dotaci ve výši 11.010 Kč.

V příloze naleznete přehledy oddílů a kroužků, které zkontrolovali a zaslali zástupci krajů. Dále v příloze naleznete vzorovou fakturu. Do 30. 11. 2017 musí oddíly doručit fakturu na schválenou dotaci mailem na sekretariát ŠSČR na adresu sekretariat@chess.cz a v kopii na podporakrouzku@chess.cz . Doba splatnosti faktur je 14 dnů. Faktury zaslané po termínu nemusí být proplaceny.

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR

Vzorová faktura
Přehled