Komuniké ze 155. schůze VV ŠSČR

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY

Ke své 155. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel ve středu 22. září 2021 ve Zlíně.

V jejím úvodu předseda ŠSČR Martin Petr informoval, že vládní protiepidemická opatření vyžadují od všech účastníků sportovních akcí splnění systému ONT (očkování – nemoc – test), což se týká i šachových soutěží družstev. Podrobnější komentář k současné situaci najdete zde, bude vydán ještě upřesňující metodický pokyn.

Místopředseda a hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda představil průběžný vývoj hospodaření ŠSČR v roce 2021. Vzhledem k některým zrušeným akcím a vyšší dotaci z Národní sportovní agentury (oproti plánovanému rozpočtu schvalovanému Konferencí ŠSČR) lze očekávat, že letošní hospodaření skončí v mírném přebytku. Jednotliví správci rozpočtových kapitol mají za úkol prověřit jejich čerpání a případně navrhnout další smysluplné nové projekty.

Komise reprezentačního úseku informovala o několika reprezentačních akcích, které proběhly v srpnu a září. Šlo o mistrovství Evropy mužů, žen a seniorských týmů, a také o Online olympiádu. V procesu jsou nominace na mistrovství Evropy týmů, které by se mělo uskutečnit v listopadu ve Slovinsku.

STK a KM ŠSČR připravují několik konkurzů na mistrovské akce roku 2022. Druhé kolo konkurzu muselo být vyhlášeno na pořadatele závěrečného trojkola extraligy družstev, neboť do prvního kola se nikdo nepřihlásil. Aktivní byla během léta KMK ŠSČR, uskutečnil se třítýdenní Olympijský festival v Praze a Brně, na brněnské přehradě vyplula Šachová loď a v přístavišti se odehrála simultánka GM Navary.

Sekretariát ŠSČR připravuje letošní MČR v bleskovém šachu, které je naplánováno na 11. prosince v Orea Congress Hotelu v Brně. Smlouva s hotelem byla podepsána, v brzké době bude připraven návrh propozic. Dvě české věznice se zapojily do projektu FIDE Chess for Freedom (Šachem ke svobodě) a měly by se zúčastnit říjnového The Intercontinental Online Chess Championship for Prisoners, který proběhne online na platformě chess.com.

Viktor Novotný jako předseda Organizační komise ŠSČR informoval, že v letošním roce prozatím prošlo aktualizací údajů 20.141 členů, z toho 12656 s registrací (63%). Individuálních členů je 55 a od počátku roku 2021 bylo zaregistrováno 443 nových členů.

Výkonný výbor se k další schůzi sejde v úterý 2. listopadu 2021 v Praze, v mezičase budou zorganizovány pracovní online schůzky.

Zápis ze 155. schůze VV ŠSČR

Přílohy: