Komuniké ze 142. schůze VV ŠSČR

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY

Ke své 142. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v pondělí 30. března 2020 pomocí Skype konference.

Předseda ŠSČR Martin Petr informoval o aktuálním vývoji ohledně dotací MŠMT. ŠSČR již obdržel prostředky z programu TALENT, programy REPRE a Organizace sportu ještě nejsou vyplaceny. MŠMT klade vzrůstající důraz na správný zápis v Rejstříku sportu u všech žadatelů o dotace, což se týká řady šachových oddílů, které žádají např. v programu Můj klub. Pro všechny jsme jako pomoc vytvořili seznam jejich členů ve správném formátu .csv, který vyžaduje Rejstřík.

VV ŠSČR následně schválil nové složení odborných komisí pro roky 2020 až 2023. Nového předsedu má Komise pro marketing a komunikaci, kde Martina Petra vystřídal Josef Bednařík. Trenérskou komisi povedou Evžen Pospíšil a Petr Neuman. Prezident ŠSČR Viktor Novotný bude předsedou Organizační a Klasifikační komise. Kompletní složení komisí a další informace najdete na webu v záložce Komise ŠSČR.

Michal Konopka, předseda Komise reprezentačního úseku, informoval o prozatím zrušených / přesunutých reprezentačních akcích, mezi které patří i Šachová olympiáda. Ta by se měla hrát v létě 2021. Přesouvají se Mistrovství Evropy mužů i žen, obě akce by se měly hrát ještě v roce 2020. Ve druhé polovině roku nás čeká velmi nabitý termínový kalendář.

Komise mládeže i STK ŠSČR řeší mistrovské soutěže jednotlivců i družstev. Prozatím není jasné, jak se současná situace ohledně možnosti pořádání sportovních akcí vyvine, je tedy předčasné dělat nějaké závěry. Každopádně VV ŠSČR i odborné komise se tématu samozřejmě věnují, sledují situaci a informují šachovou veřejnost o odložených akcích, případně náhradních termínech. Tématu bude věnována Skype konference VV ŠSČR, která proběhne po Velikonocích, odborné komise k ní průběžně připravují podklady.

Komise pro marketing a komunikaci vyhodnotila grantové řízení na popularizaci šachu, zprávu hodnotící komise najdete zde. Velký rozvoj zažívají online turnaje a přednášky, v této době mají šachy jedinečnou příležitost, protože jako jeden z mála sportů mohou fungovat online. Stoupá také zájem o výukový portál LearningChess.

Sekretariát ŠSČR připravuje žádost o investiční dotaci na online šachovnice, zároveň již začaly přípravy letošního ročníku MČR v bleskovém šachu, které by se mělo konat v Brně v hotelu Voroněž. Organizační komise vypracovala statistiky, týkající se členské základny k 31. 12. 2019, najdete je zde.

VV ŠSČR se k další Skype konferenci opět sejde už za dva týdny, v úterý 14. dubna. Termín řádné 143. schůze VV bude dohodnut podle aktuálního vývoje situace.

Zápis ze 142. schůze VV ŠSČR

Přílohy: