Komuniké ze 141. schůze VV ŠSČR

AKUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY

Ke své 141. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 11. února v Praze na Strahově.

Předseda ŠSČR Viktor Novotný připravil na svou poslední (svaz vedl od 62. schůze) velkou aktualizaci ekonomické směrnice, která byla schválena, a menší novelizaci Klasifikačního řádu, který bude po diskuzi ještě dopracován. Na březnovém MS seniorských týmů přislíbil účast prezident FIDE Arkadij Dvorkovič, který přijede do České republiky poprvé.

Hospodář Rostislav Svoboda informoval VV ŠSČR o výsledku hospodaření za rok 2019 (ztráta cca 450 tis. Kč oproti plánovaným 2 milionům) a návrhu rozpočtu na rok 2020. Ten je plánován podobně jako v loňském roce, tedy s celkovými výdaji ve prospěch šachového hnutí převyšujícími 23 milionů Kč. Byla provedena také inventarizace majetku ŠSČR.

Michal Konopka za reprezentační úsek informoval o výběru nového kapitána ženské reprezentace, kterým se stal Tomáš Polák. Dosavadnímu kapitánovi Petru Hábovi děkujeme za dlouholetou práci u ženské reprezentace. Jedním z hostů jednání Výkonného výboru byl Vojtěch Plát, se kterým byla projednána otázka vyplacení ceny Evžena Gonsiora. VV ŠSČR rozhodl o udělení ceny. Za účelné využití prostředků se zaručil Vlastimil Chládek, do jehož opatrovnictví bude cena – po souhlasu všech zúčastněných stran – vyplacena.

Manažerka šachů do škol Venuše Souralová přednášela na semináři Bratislavské šachové akademie (odkaz). Děkujeme pořadatelům dvou nedávných špičkových dětských akcí – Olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji a finále pražského přeboru škol v ZŠ u sv. Štěpána. V pondělí 17. února proběhne dětský den v rámci Pražského mezinárodního šachového festivalu.

Manažer reprezentace mládeže Petr Pisk informoval o další a důležité součásti již zmíněného festivalu. Uzavřený vážný turnaj nazvaný Futures právě v těchto dnech hrají 3 české naděje ve věku 10-12 let: Václav Finěk, Jáchym Němec a Karel Brožka. Jejich partie můžete sledovat například přes mezinárodní server chess24, oficiální stránky festivalu jsou pak zde.

Komise pro marketing a komunikaci vypsala tradiční grantové řízení na popularizaci šachu. Uzávěrka přihlášek je 3. března, prostudujte si tento článek.

Termín příští schůze VV ŠSČR bude stanoven až po blížící se volební Konferenci, materiály k ní bude sekretariát ŠSČR průběžně přidávat na tento odkaz.

Zápis ze 141. schůze VV ŠSČR

Přílohy: