Komuniké ze 134. schůze VV ŠSČR

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY – Ke své 134. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 23. dubna v Praze na Strahově.

V jejím úvodu byl ve zprávě předsedy ŠSČR Viktora Novotného schválen opravený Organizační řád ŠSČR a statuty nové Klasifikační komise a Komise pro práci s talenty. Šachový svaz již od MŠMT dostal vyrozumění v dotačních programech Organizace sportu a REPRE, ve kterých obdržel celkem o 200 tisíc Kč méně než v loňském roce. Čekáme na vyhodnocení programu TALENT.

Manažer reprezentace mládeže Petr Pisk představil svoji vizi péče o talenty, kterou mu pomohli doplnit pozvaní hosté Lukáš Vlasák a Sergej Movsesjan. Bylo schváleno rozdělení individuálního tréninku na roční období od května 2019. Komise pro práci s talenty plánuje výrazně zvýšit objem finanční podpory pro mladé hráče na účast na kvalitních turnajích. V plném běhu je příprava mládežnického reprezentačního soustředění, které proběhne 8. – 12. 5. pod vedením Sergeje Movsesjana. Členové VV ŠSČR jsou velmi rádi, že se do práce s talentovanou mládeží zapojil takto špičkový hráč.

Pražský sekretariát plánuje zvelebení šachové knihovny ŠSČR, kterému se věnuje generální sekretář František Štross. Na konci března proběhlo v sídle ČNB setkání týkající se projektů Českého olympijského výboru. Za ŠSČR se zúčastnili sportovní sekretář Ladislav Záruba a Martin Petr. ŠSČR je přihlášen do většiny těchto projektů a chce s ČOV nadále úzce spolupracovat.

Manažer reprezentace Michal Konopka informoval o přípravách účasti našich týmů na Mitropa Cupu, jednání o příštím ročníku pražského mezinárodního šachového festivalu v Praze a proběhlém tréninku ženské reprezentace. V březnu 2020 se bude v České republice konat Praze mistrovství světa seniorů družstev v kategoriích nad 50 a nad 65 let. Komise reprezentačního úseku zahájila přípravy na tuto akci.

Komise mládeže informovala o vyhlášených a vyhodnocených konkurzech na pořádání mistrovských akcí. Byla schválena smlouva s novým manažerem projektu KTCM Richardem Biolkem mladším. Venuše Souralová se společně s Ladislavem Zárubou zúčastnila jednání na pedagogické fakultě UP (katedra matematiky) ohledně budoucí spolupráce v oblasti projektu Šachy do škol. V plánu je do konce září navštívit další VŠ s projednáním vzájemné spolupráce. Trenérská komise představila dokument Vzdělávání trenérů šachu v ČR, který byl schválen s platností od 24. dubna 2019.

Příští schůze VV ŠSČR proběhne v úterý 21. května v Praze na Strahově.

Zápis ze 134. schůze VV ŠSČR

Přílohy: