Komuniké ze 131. schůze VV ŠSČR

Aktualizováno o přílohy. Ke své 131. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 15. ledna v Praze na Strahově.

V jejím úvodu předseda ŠSČR Viktor Novotný informoval, že Petr Pisk byl potvrzen ve funkci Tournament directora ECU, Jan Mazuch povýšil na councilora Technical Commission FIDE a Jiřina Prokopová se stala členkou rozhodcovské komise ECU i FIDE, čímž významně vzrostlo naše zastoupení v orgánech evropského a světového šachu.

VV ŠSČR se dále věnoval okolnostem zápasu Láznička – Cífka. Na základě písemných výpovědí všech zúčastněných osob a s přihlédnutím k uloženému klubovému trestu pro V. Lázničku VV ŠSČR rozhodl o snížení jeho letošní reprezentační podpory o 30 tis. Kč. Dále bylo rozhodnuto o změně pravidel motivačních cen a o aktualizaci předpisů k zasílání podkladů na výpočet Elo.

Hospodář Rostislav Svoboda informoval VV ŠSČR o stavu hospodaření k 31. 12. 2018, v případě započtení faktury FIDE a některých dalších položek skončí hospodaření svazu v přebytku cca 1,75 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je i proto plánován s cca 2 mil. schodkem. Úsek reprezentace vedený Michalem Konopkou zahájil přípravu reprezentačních akcí na rok 2019, VV ŠSČR schválil smlouvy s kapitány reprezentace Zbyňkem Hráčkem a Petrem Hábou.

Zdeněk Fiala za úsek mládeže informoval o vyhodnocených konkurzech na pořádání mistrovských akcí mládeže roku 2019. VV ŠSČR diskutoval udělení divoké karty na MČR juniorů a dorostenců, kterou KM ŠSČR udělila Kiliánu Slovákovi. Dvěma z neúspěšných žadatelů bude nabídnuta podpora na souběžný a silně obsazený Prague International Chess Festival.

Trenérská komise chystá další školení trenérů II. třídy, se začátkem na podzim tohoto roku. Připravuje také semináře trenérů na 18. května a jednu ze zářijových sobot. Do projektu Šachy do škol, jehož manažerkou je Venuše Souralová, je v současné době zapojeno 142 škol a jejich počet průběžně narůstá. Online školení trenérů 4. třídy je nově zdarma pro všechny studenty oboru učitelství na VŠ.

Komise pro marketing a komunikaci zveřejnila online statistiky za rok 2018, na webu chess.cz bylo publikováno celkem 317 článků a jeho návštěvnost je v současné době přibližně 30 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně. Sekretariát ŠSČR zhodnotil MČR v bleskovém šachu, které se setkalo s kladnou odezvou u účastníků. MČR se uskuteční také v roce 2019, předběžný termín je sobota 21. prosince.

Příští schůze VV ŠSČR proběhne v úterý 5. února v Praze na Strahově.

Zápis ze 131. schůze VV ŠSČR

Přílohy: