Komuniké ze 129. schůze VV ŠSČR

Aktualizováno o přílohy.

Ke své 129. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 16. října v Praze na Strahově.

V jejím úvodu předseda ŠSČR Viktor Novotný informoval o vývoji politické situace ve FIDE a ECU. V průběhu šachové olympiády v Batumi proběhly volby nového prezidenta FIDE, které vyhrál Rus Arkadij Dvorkovič. V ECU obhájil se silným mandátem Zurab Azmajparašvili se svým obnoveným týmem. Při volbě zástupců Evropy do Executive boardu FIDE uspěl náš delegát Petr Pisk, který získal nejvíce hlasů ze všech nakonec zvolených kandidátů.

Všem oddílům, které splňují vstupní požadavek minimálně 12 členů ve věku do 23 let (do ročníku 1996 včetně), doporučujeme, aby se přihlásily do dotačního programu MŠMT „Můj klub“. Článek s pokyny najdete zde. Hospodář Rostislav Svoboda na schůzi VV informoval o vývoji hospodaření ke třetímu čtvrtletí a proběhlé inventarizaci majetku. V souvislosti s vyúčtováním dotace MŠMT budou faktury oddílů v projektu Podpory šachových kroužků hrazeny až v polovině prosince. Důvodem je nutnost odložit rozhodnutí, jaká část tohoto projektu bude hrazena z daru ČOV, až na prosinec, kdy bude podrobněji známa skladba výdajů v roce 2018 v souvislosti s vyúčtováním dotačních programů MŠMT.

Michal Konopka za úsek reprezentace zhodnotil 43. šachovou olympiádu, kde oba naše týmy podaly velmi dobrý výkon. VV ŠSČR vyslovil poděkování Vlastimilu Jansovi za jeho působení v roli kapitána mužského týmu, ve které by ho měl vystřídat Zbyněk Hráček. Pozitivně využila olympiádu KMK, neboť zpravodajství z průběhu olympiády se mnohokrát objevilo v celostátních médiích (Branky, body, vteřiny nebo idnes.cz). KMK pak také vyhlásila videosoutěž, kde můžete za natočení šachového videa vyhrát až 5000 Kč.

Manažer mládežnické reprezentace Marek Vokáč informoval o proběhlých akcích – MEU mládeže a MS do 20 let, a také o přípravě blížících se turnajů – MS od 8 do 12 let a MS od 14 do 18 let. Na konci září pak proběhla další dvě soustředění projektu Scouting. Antonín Ambrož za trenérskou komisi informoval o závěrečných zkouškách v školení trenérů 2. třídy, průběhu školení trenérů 1. třídy a konferenci trenérů, která se konala 22. září v Havlíčkově Brodě.

V projektu Šachy do škol je tento rok prozatím zapojeno 140 škol. VV ŠSČR na návrh KM přehodnotil své rozhodnutí ze 128. schůze a přidělil na rok 2019 dotaci 20.000 Kč pro pořadatele Mistrovství ČR H16-20 a D16-20 v rapid šachu. Byl schválen návrh STK na vypsání konkurzu na MČR mužů v roce 2019 s rekordní dotací 500.000 Kč.

Příprava tradičního a otevřeného Mistrovství ČR v bleskovém šachu je v plném proudu a už si můžete ve svých kalendářích rezervovat termín 22. prosince. Hrát se bude v Praze, v Kongresovém centru na Vyšehradě. 130. schůze VV ŠSČR se uskuteční v úterý 4. prosince v Praze na Strahově.

Zápis ze 129. schůze VV ŠSČR

Přílohy: