Komuniké ze 123. schůze VV ŠSČR

123. schůze VV ŠSČR proběhla 6. února na Strahově. Hlavním tématem byla příprava konference ŠSČR. Hospodář R. Svoboda informoval o kladném výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 1872 tis. Kč. I díky tomu navrhuje VV na rok 2018 rozpočet s výdaji 18 317 tis. a schodkem ve výši 660 tis. Kč. Zvýšily se výdaje na reprezentaci a talenty či na téměř všechny domácí soutěže. Rozpočet naopak nepočítá s opakováním loňské 3 milionové dotace oddílům.

Předseda V. Novotný referoval o šachové soutěži v rámci Olympiády dětí a mládeže a pochválil pořadatelský tým v čele s D. Schafferem. Dále seznámil VV s posledními novinkami ze sportovní politiky a MŠMT, do dotačního programu MŮJ KLUB s alokací 1,2 miliardy Kč se prý přihlásilo téměř 5000 klubů. Každým dnem očekáváme vyhlášení dotačního programu pro svazy.

M. Konopka informoval za úsek reprezentace o nejbližších akcích. Na ME žen na Slovensku podpoříme rekordních 7 účastnic, byla přihlášena rovněž početná výprava na ME mužů do Batumi. M. Konopka představil návrh podoby dvoukolového nominačního turnaje pro 6 hráčů širší reprezentace (Praha, 25. 5. – 3. 6.), kde by vítěz získal právo nominace do olympijského družstva. V oblasti práce s talenty byla schválena manažerem reprezentace mládeže M. Vokáčem předložená pravidla tvorby listiny talentů a projekt KTCM pro rok 2018. VV ŠSČR naopak neschválil koncepci práce s talenty.

Z. Fiala informoval o hledání pořadatele MČR do 8 let, A. Ambrož jako předseda Trenérské komise o pokračování školení trenérů II. třídy a přípravě seminářů pro trenéry, které budou nakonec dva. J. Malec informoval za sportovní úsek o stavu příprav MČR, hledá se pořadatel MČR družstev v bleskovém a rapid šachu. M. Petr připravil za KMK na základě podnětů ze základny návrh na další rozvoj webu ŠSČR a informoval o nejnovějších projektech, především účasti šachů na Olympijských festivalech v Brně a Ostravě.

Zápis ze 123. schůze VV ŠSČR


Přílohy: