Končí možnost přihlásit se do POK 2021

Jako každý rok, tak i říjen 2021 patří projektu Podpory šachových klubů a kroužků. Termín pro vyplnění žádosti je do 15. 10. 2021.

Více informací najdete v sekci projektu (https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-mladeze/podpora-sachovych-oddilu-a-krouzku/).

Petr Záruba