Komise mládeže ŠSČR zveřejňuje předběžný seznam oprávněných účastníků březnového MČR mládeže

Tento seznam bude ještě průběžně doplňován a zpřesňován. Účastníci kategorie H10 budou známi až po skončení Mistrovství Čech této kategorie, které se koná 15.-19.11. Další neznámou je poměrně velké množství hráčů, kteří mají vybojován postup ve dvou kategoriích: Babula H12 a H14, Brožka a Finěk H10 a H12, Glozar a Vantuch H14 i H16, Stalmach H12 i H16, v kategorii H10 je dívka.

Podle postupových pravidel platí, že pokud má hráč právo účasti ve více kategoriích, je povinen oznámit pověřenému pracovníkovi Komise mládeže ŠSČR do 30.11. příslušného roku, jakou kategorii si vybral. Pokud tak neučiní, bude zařazen k 1.12. do kategorie věkově odpovídající. Tento bod se odpovídajícím způsobem uplatní i v případě, kdy si dívka vybojuje právo účasti v kategorii chlapců. V případě, že si dívka v termínu nevybere kategorii, bude zařazena do kategorie dívek.

Za nejlepší bychom považovali, kdyby nám odpovědný funkcionář dotčeného oddílu do termínu 30.11. toto rozhodnutí sdělil (stačí stručná mailová zpráva, není nutno nic zdůvodňovat).

Žádosti o divokou kartu lze podat od 31.12., komise rozhodne do 15.ledna 2018.