Jubileum Marty Polákové

Začátkem července oslavila životní jubileum paní Marta Poláková (roz. Sedláčková), olympionička a finalistka přeborů ČSR a ČSSR. Povídání k její šachové dráze nám laskavě poskytl Jan Kalendovský.

Ad Poláková Marta