Informace k ligovým soutěžím družstev 2021/2022

Zde najdete rozlosování všech lig pro sezonu 2021/2022: https://www.chess.cz/los-lig-pro-sezonu-2021-2022/

Připomínáme, že se všechny registrace cizinců a povolení k hostování je nutno realizovat pro letošní sezónu 2021/2022, tedy znovu (neplatí realizované pro 2020/2021). Standardní je i termín odeslání soupisky vedoucímu příslušné ligové skupiny (viz Rozpisy https://www.chess.cz/komise-sscr/sportovne-technicka-komise/stk-rozpisy-lig/), a to do 15. září 2021.

Další důležitým připomenutím pro Vás je, že od platby (vklad, poplatek ELO, registrace cizinců) za letošní sezónu 2021/2022 ŠSČR se odečte platba za loňskou sezónu 2020/2021 (s výjimkou poplatku za ELO FIDE v 1. lize 2020/2021, jehož platba FIDE byla realizována). Tento protizápočet bude realizován kumulativně za oddíl (významné zejména pro oddíly mající více ligových družstev), takže např. platby za cizince se budou posuzovat počtem nikoli jmenovitě. V obvyklé podzimní faktuře pak bude předepsán pouze nedoplatek (letos platby vyšší než loni), nebo naopak vrácen přeplatek (způsob zúčtování přeplatku upřesní hospodářský útvar ŠSČR). Uvedený protizápočet (resp. jeho část) se samozřejmě netýká oddílů, jejichž žádosti ŠSČR vyhověl a loňskou platbu (resp. její část) vrátil individuálně.

V případě nejasností se s dotazy můžete obracet na předsedu STK ŠSČR, přednostně prosím e-mailem na malec17@seznam.cz (případně telefonicky 722 973 542, ale s rizikem zaneprázdnění zejména zaměstnaneckého).