Evropský týden sportu

Zapojte svůj turnaj nebo náborovou akci! Prvních 70 přihlášených organizátorů získá zdarma podporu propagace a dárky pro účastníky. Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září pořádá sportovní akci pro veřejnost.

Více informací najdete na stránce  www.sportvokoli.cz/evropsky-tyden-sportu .