Delegace rozhodčích

Vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás v letošním roce touto cestou požádali o vyplnění dotazníku ohledně Vašich preferencí pro delegace na Extraligu, 1. ligu a 2. ligu 2019-2020.

Dotazník je oproti předchozím letům připraven v online formuláři. Začíná klasicky informacemi o Vás (jméno a příjmení, třída, atd.), později můžete konkrétně volit i svůj „akční rádius“ neboli města, kam jste ochotni dojíždět.

V další sekci dotazníku máte možnost vybrat si, o jakou ligovou soutěž máte zájem, hlásit se k jednotlivým zápasům, ať už jste dohodnuti s konkrétním týmem nebo pouze chcete dát KR vědět, že máte v daném termínu čas a rádi byste byli delegováni na libovolný zápas v dané soutěži (přitom bude vždy brán v potaz Váš akční rádius).

Po vybrání jednotlivých zápasů máte možnost přejít k další ligové soutěži, o kterou máte zájem, nebo ukončit dotazník.

Na závěr budete dotázáni na 2 nepovinné otázky určené ke statistickému zpracování.

Při vyplňování dotazníku mějte na paměti působnost jednotlivých tříd:

Extraliga: IA, FA, ÚR (R1 pouze po udělení výjimky)
1. a 2 liga: IA, FA, ÚR, R1 (R2 pouze po udělení výjimky)

Extraliga

Zájemce o delegaci na extraligu musíme informovat, že byla rozpisem soutěže zpřísněna pravidla pro rozhodčí. Na konci dotazníku budete vyzváni k souhlasu s těmito podmínkami. Bez něj delegace pro nadcházející sezonu není možná. Jednou z podmínek je schopnost ovládat hodiny DGT XL a DGT 3000 a závazek, že tak budete v zápasech činit a nebudete mít možnost delegovat tuto činnost na domácí tým (jak to v jiných soutěžích dovoluje Soutěžní řád ČR). Extraliga se hraje pouze s těmito dvěma typy hodin. Dále byl pro extraligu zaveden dress-code pro rozhodčí, jeho pravidla naleznete zde.

ODKAZ NA DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE.

Na jeho vyplnění máte čas do 10. 9. 2019, do 22:00.

 

Jak postupovat při vyplňování dotazníku

Jde o standardní tzv. Google dokument. Začíná krátkým úvodem a dotazem na Vaše jméno.

Kliknutím levým tlačítkem myši na linku pod nápisem „Jméno a příjmení rozhodčího“ (viz obrázek níže) se dostanete do režimu psaní a můžete na klávesnici zapsat své jméno. Stejně postupujete i v případě svého místa bydliště.

U kvalifikace rozhodčího kliknete levým tlačítkem myši na slovo „Choose“/“Vyberte“. Objeví se nabídka jednotlivých tříd, najedete kurzorem na třídu, kterou aktuálně máte, a výběr potvrdíte opět levým tlačítkem myši.

V dalším kroku vybíráte „Soutěže, v nichž nastupuji jako hráč“, levým tlačítkem pro výběr kliknete na prázdný čtvereček vlevo. Máte možnost vybrat všechny takové soutěže.
V rámci dotazníku se můžete setkat také s typem otázky, kde jsou vlevém sloupci prázdná kolečka namísto čtverečků, v takovém případě je možné vybrat pouze jednu odpověď ze seznamu.

Nakonec v dolní části stránky kliknete na tlačítko „Next“/“Další“ a dostanete se do další části dotazníku, kde postupujete analogickým způsobem.

V případě dotazů nebo problémů s vyplňováním dotazníku kontaktujte předsedkyni KR ŠSČR na jirina.prokop@tiscali.cz.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem a přáním úspěšné sezony
KR ŠSČR