České Budějovice budou hostit MČR mládeže v rapidu

Komise mládeže ŠSČR vybrala nabídku Šachové akademie VŠTE, z. s. jako vítěznou v konkurzu na pořadatele MČR mládeže v rapid šachu pro rok 2020. Vítězná konkurzní nabídka je dole, bude se hrát 4. – 6. 9. 2020 v Českých Budějovicích. Samozřejmě je nutno mít na zřeteli, že turnaj se bude konat jen pokud to zdravotní situace v České republice dovolí.

Vítězná konkurzní nabídka