Čerpání rozpočtu 2019 a rozpočet 2020 schválený konferencí

Hospodaření ŠSČR 2019

Rozpočet ŠSČR pro rok 2020