Čerpání rozpočtu 2018 a rozpočet 2019 schválený konferencí

Hospodaření ŠSČR 2018

Rozpočet ŠSČR na rok 2019