Čerpání rozpočtu 2017 a rozpočet 2018 schválený konferencí

Hospodaření ŠSČR 2017
Rozpočet ŠSČR na rok 2018