Aktuální opatření ve sportu vzhledem ke COVID-19 – Pravidla platná od 1.9.2021

S účinností ode dne 1. září 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb (dále jen „Opatření“ – ke stažení zde)  platí:

VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ dle bodu I. 8. Opatření

 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1,
 • při skupinových lekcích rozestupy 1,5 m,
 • zajištění cirkulace vzduchu.

PLAVECKÝ BAZÉN dle bodu I. 9. Opatření

 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1,
 • rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • zajištění cirkulace vzduchu.

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ dle bodu I. 12. Opatření

 • do kapacity 3000 diváků za dodržení podmínek1,
 • nad kapacitu 3000 diváků za dodržení podmínek1, s tím že minimálně polovina osob nad limit 3000 osob se musí prokázat certifikátem o ukončeném očkování nebo dokladem o prodělané nemoci a zbývající část kapacity může být obsazena osobami s negativním výsledkem antigenního nebo RT-PCR testu,
 • vzdálenost diváků od sportovní plochy nejméně 2 m.

SPORTOVNÍ AKCE veřejné a soukromé dle bodu I. 13. Opatření

 • do 20 osob bez podmínek1,
 • ve vnitřních prostorech do 1000 osob za dodržení podmínek1,
 • ve vnějších prostorech do 2000 osob za dodržení podmínek1,
 • a pro pravidelnou aktivitu v neměnném kolektivu je negativní výsledek antigenního testu platný 7 dní2.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA organizovaná sportovními svazy dle bodu I. 13. d) Opatření

 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1,
 • a pro pravidelnou aktivitu v neměnném kolektivu je negativní výsledek antigenního testu platný 7 dní2,
 • vedení evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření.

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ – soutěže sportovních svazů dle bodu I. 13. e) Opatření

 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1,
 • vedení evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE

 • všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně se nařizuje oznámit konání akce místně příslušné krajské hygienické stanici dle Mimořádného opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce (ke stažení zde).

1Podmínky dle bodu I. 16. Opatření

 • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
 • osoby nad 6 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin.

Pro vyjasnění informace k možnosti využít platnost antigenního testu po dobu 7 dní v bazénech a vnitřních sportovištích je NSA v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví. Tuto informaci následně upřesníme.

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Opatření.

Systém ONT