Aktualizace návrhu na změnu Stanov ŠSČR

Na základě došlých podnětů došlo k úpravě předloženého návrhu na změnu Stanov ŠSČR.