Aktualizace členských údajů a registrace na rok 2021

Oddíly v týdnu od 18. ledna obdrží ze sekretariátu v Ostravě dopis s návodem a seznamem členů k úpravám. Letošní aktualizace proběhne již s vědomím, že je tu s námi koronavirus. Očekáváme proto větší opatrnost s registracemi, nicméně věříme, že nejpozději v druhé polovině roku bude situace pro setkávání za šachovnicí již příznivější a registrace bude opět mít svůj význam. Výzvu k zaplacení členských příspěvků obdrží na svoji emailovou adresu i individuální členové.

Dopis k aktualizaci údajů a registracím 2021