5. ročník SIM-SIM MSR v šachu amatérov (max. rating 2199) – Cenový fond 7.700 €