7th London Chess Conference

Ve stejném termínu jako super turnaj London Chess Classic  se v Londýně  konala ještě jedna šachová událost, kterou byla již sedmá šachová konference, 7th London Chess Conference

Video pozvánka

Tuto akci  pořádá společnost ChessPlus Limited ve spolupráci s FIDE,  Chess in Schools and Communities, ECU a ECF.  V předchozích ročnících byly hlavními tématy konference například propojení výuky šachu a matematiky, úloha šachů ve společnosti a šachy ve školách či budoucnost šachu ve vzdělávání. V roce 2016 byl ChessPlus Limited ustanoven jako hlavní poskytovatel vzdělávací podpory využívání šachu ve školní výuce s cílem šíření všeobecného  povědomí o výhodách šachu a shromažďování  osvědčených a nejlepších metod výuky šachu, které přispívají k rozvíjení myšlení a osvojování klíčových kompetencí.

Šestá šachová konference, kterou jsem měla možnost loni poprvé navštívit, končila víceméně vyslovením otázky, jak zvýšit počet dívek a žen hrajících šachy, a konstatováním, že toto téma může být tématem příští konference v roce 2019. A tak se i stalo.  Sedmá šachová konference byla zahájena s podtitulem “Chess and Female Empowerment”.

V sobotu 30. listopadu dopoledne se tedy opět  do Irského kulturního centra v obvodu Hammersmith v Londýně  sjelo více než 100 registrovaných účastníků. Z České republiky jsem tentokrát vyrazila s Lenkou Kůsovou, krajskou  koordinátorkou projektu Šachy do škol v Karlovarském kraji.

 

Konferenci zahájil v hlavním sále svou uvítací řečí Malcom Pein (CSC/ECF), po něm představil Jesper Hall ze Švédska  hlavní cíle konference a činnost, kterou v současné době  vyvíjí ECU EDU komise.

April Cronin z Irska se ve svém projevu zabývala otázkou, zda šachy mají vůbec potenciál  zlepšit dívkám a ženám  jejich postavení ve společnosti, zda přispívají ke všeobecné úspěšnosti žen.

Její krajanka Alice O´Gorman a Carol Meyer z USA představily ostatním účastníkům výsledky poměrně obsáhlých průzkumů, jeden zpracovaný US Chess Women  a  druhý byl  The ECU Survey on Women and Girls.

Tom Schuller promluvil o takzvaném principu Paula popisujícím stav, kdy ženy z nějakého důvodu nedosahují té úrovně úspěšnosti, na kterou mají objektivně schopnosti. Tento stav má své příčiny například v diskriminaci, v péči o rodinu, v sebevědomí či v zájmu žen o vyšší společenské cíle.

Poměrně obsáhlý program nabitý workshopy, prezentacemi a přednáškami byl vměstnán do dvou dnů. Bohužel tak nebylo možné absolvovat vše, co by nás zajímalo. I tak jsme ale měly možnost získat mnoho nových poznatků, vyslechnout si zajímavé debaty, seznámit se s  názory  protějšků z dalších států.

Odpoledne jsme se zúčastnily workshopu Erasmus Chess Projects. Luca Gallina představil italský projekt zaměřený na přípravu učitelů, aby sami mohli trénovat šachy a šířit tak šachy jak pedagogický nástroj.

Druhé paralelní odpolední sezení moderoval Jerry Nash z USA. Zabývali jsme se na něm především stanovením standardů ve školním šachu. Závěr, který z této diskuze vyplynul, se dá shrnout konstatováním, že standardy se nemohou nastavit globálně pro všechny státy stejně kvůli rozdílným podmínkám, které v nich mají vliv na postavení šachu ve společnosti.

Ve večerních hodinách proběhlo v přilehlé King Street v Lyric Theatre Cinema pro účastníky konference soukromé promítání dvou snímků. První byl film Fahim  a druhý A boy and his father flee Bangladesh to Paris refugees, pravdivý příběh o tom, jak otce se synem šachy uchránily od deportace.

V neděli ráno pokračovala konference přednáškami Alice O´Gorman a Carol Meyer na téma The Gender Challenge for Chess Federation (Genderové otázky pro šachové  federace). Stejně jako mnohé jiné organizace i šachové federace se v současné době setkávají s nutností činit  rozhodnutí na téma genderu a reagovat na změny společenské i změny v legislativě.

 

Druhý dopolední workshop Reaching and Teaching girls mě osobně zaujal především vystoupením Maureen Grimaud a Kimberly Doo z USA, které zastupovaly US Chess Women a představily nám Girls Club Room, který podporuje větší zapojení dívek a žen do světa šachu.

Po odpolední pauze se zdál nejzajímavějším workshopem v programu The Role of Parents, Role rodičů. Součástí tohoto sezení byl i příspěvek dalšího českého účastníka konference, Petra Doubka z Jaroměře, který seznámil přítomné s jeho novou variantou šachu, Českými šachy. Jednoduchá pravidla, menší časová náročnost, místo braní figur umisťování pěšců a důraz na plánování spolupráce věže, jezdce a střelce, to vše může  i s absencí krále a dámy zařadit České šachy mezi další  didaktické minihry, které zpestří dětem výuku šachu.

Po odpolední kávě přišla na řadu poslední řada paralelních sezení a prezentací. Mnohé z nich ale pravděpodobně byly poloprázdné, protože největším lákadlem pro účastníky byla rozhodně debata u kulatého stolu v hlavním sále, na kterou byla ohlášena i účast  nejlepší šachistky všech dob, GM Judit Polgár.

Ředitel konference, pan John Foley, mě požádal o úvodní  představení naší nejlepší šachistky a první ženské mistryně světa Věry Menčíkové.

Následovala debata a zodpovídání otázek z  publika, které směřovaly v největším míře samozřejmě na Judit Polgár. Ta vyjádřila své přesvědčení (video) , že za celkovou nižší šachovou výkonností dívek a žen stojí nestejný přístup k nim během tréninků (i když třeba jen v drobných detailech) a samotná existence dívčích kategorií a cen. Chápe, že pro pořadatele turnajů je například existence ženských titulů významná třeba při zajišťování financí a propagaci, v dlouhodobém horizontu však považuje toto rozdělování na mužský a ženský šach spíše za negativní faktor a proto v turnajích pro děti, které sama pořádá, nerozlišuje dívčí a chlapecké kategorie, místo toho raději rozdává ceny většímu počtu dětí s nejlepšími výsledky.

 

„Nikdy bych se nestala šachovým velmistrem, kdybych hrála pouze turnaje žen“.

V samém závěru Judit Polgár nelitovala času věnovat se všem svým přítomným příznivcům, ochotně se podepisovala i pózovala na společných fotografiích. Jako drobný dárek za podepsání našich šachových diářů jsme jí věnovaly šachovnicový flash disk s logem ŠSČR, které nechala vyrobit a přivezla do Londýna jako dárky Lenka Kůsová. Vtipnou drobnost ocenili i ostatní obdarovaní.

Konference tentokrát nebyla ukončena jako loni shrnutím a nadnesením budoucího tématu pro 8th London Chess Conference. Jsem tedy opravdu zvědavá, co prosinec 2020 přinese a co si ChessPlus Limited pro nás připraví.

 

Venuše Souralová

Manažerka projektu Šachy do škol

 

Celý program konference

London Chess Conference na Twitteru.

London Chess Conference na Facebooku

Foto: Oficiální stránky pořadatele, Lenka Kůsová, Venuše Souralová