3. soustředění Scoutingu Morava 2019

Od čtvrtka 26. září do neděle 29. září se konalo třetí letošní soustředění projektu Scouting. Jedná se o motivační projekt, podporovaný Šachovým svazem ČR, pro vybrané děti z východní části České republiky ve věku od 8 do 12 let, obdobná soustředění probíhají i na západě.

Tentokrát se 21 dětí z Moravy sešlo v Olomouci v Domě dětí a mládeže, kde děti bydlely, trávily volný čas a kde se uskutečnily i všechny přednášky. Kromě obědů, které byly v nedaleké ověřené restauraci M3, připravovaly ostatní jídla tradičně tzv. chůvy z řad rodičů, které se o děti staraly v mimošachové době.

Přímo u DDM je dětské hřiště, které děti během volných chvil využívaly.

DDM je nedaleko historického centra města, kam jsme si s dětmi udělali během pátečního poledního klidu procházku.

Společná fotka na Horním náměstí v Olomouci

Přednášky byly první dva dny rozděleny mezi 2 skupiny – dívčí (10) a chlapeckou (11), v sobotu a neděli se obě skupiny musely spojit kvůli nemoci Pavla Šimáčka.

Sobotní přednášky pro obě skupiny měl IM Richard Biolek mladší.

Nedělní přednáška v podání GM Vlastimila Babuly

Dopoledne i odpoledne probíhaly tříhodinové přednášky (celkem jich bylo 6). Lektory byli GM Vlastimil Babula, IM Richard Biolek ml. a IM David Kaňovský. Mezi tématy nechyběly koncovky či vybrané útočné partie. Děti se též seznámily s tvorbou Vasilije Smyslova či Borise Gelfanda.

Společná fotka před DDM v Olomouci

Závěrečné soustředění pro východní část ČR se uskuteční 15. – 17. 11. v Uherském Hradišti.