Statut čestného člena ŠSČR

  1. Čestným členem ŠSČR se může stát osoba, která se zasloužila mimořádným způsobem o rozvoj a popularizaci šachového hnutí v ČR bez ohledu na národnost a státní příslušnost.
  2. Čestného člena jmenuje konference ŠSČR na návrh kteréhokoli řádného člena ŠSČR po souhlasu navrhované osoby.
  3. Čestné členství je trvalé.
  4. Čestný člen může být zároveň rovněž řádným členem.
  5. Z titulu čestného člena se neplatí žádné členské ani správní poplatky.
  6. Čestný člen má právo účastnit se jako host konference ŠSČR.
  7. Ve zcela výjimečných případech, kdy čestný člen svým jednáním a chováním poškozuje šachové hnutí, lze čestné členství zrušit. Toto zrušení provádí konference na návrh VV ŠSČR.
  8. Tento statut byl schválen VV ŠSČR dne 18.11.2002 a tímto dnem vstupuje v platnost.